Lancering oproep 2015 voor collectieve en coöperatieve projecten

Lancering oproep 2015 voor collectieve en coöperatieve projecten

Het einde van het jaar is in zicht. Tijd dus om de nieuwe oproep voor Flanders’ FOOD projecten te lanceren. In de oproep 2015 ondersteunen we naast een aantal collectieve projecten (VIS-projecten) ook coöperatieve projecten (CoöperatiefPLUS en ICON).

Meer details over de kenmerken van deze projecten, de procedure van aanvraag en de timings, zijn te vinden in de handleiding van de oproep 2015.

Collectieve VIS-projecten 

Binnen de oproep kunnen kennisinstellingen pre-proposals indienen voor VIS-projecten (Collectief Onderzoek of Collectieve Studies) die inspelen op bepaalde noden van de agro-voedingsindustrie.  

De lijst met onderwerpen uit de industrie waarvoor pre-proposals ingediend kunnen worden, werd gedefinieerd samen met de ondernemersgedreven platformen, sectororganisaties en agro-voedingsbedrijven. In deze lijst wordt telkens ook aangegeven of het gaat over een collectief onderzoek dan wel over een collectieve studie.

Pre-proposals indienen kan t.e.m. 2 februari, 12u. Voor alle pre-proposals worden begin februari voorbesprekingen georganiseerd en op 19 maart overlegmomenten met bedrijven op de Flanders' FOOD Research Day. Noteer alvast deze datum in uw agenda!

Coöperatieve projecten 

Om beter te kunnen inspelen op zeer concrete cases en noden van in Vlaanderen gevestigde bedrijven zijn ook coöperatieve projecten met een beperkt aantal bedrijven en met kennisinstellingen mogelijk. Bedrijven kunnen vanaf november 2014 projectonderwerpen voor  CoöperatiefPLUS en ICON projecten indienen bij Flanders’ FOOD.  

Uiteraard staat het de kennisinstellingen vrij om mogelijke samenwerkingen met bedrijven te overwegen en op te zetten voor dit projecttype.

Meer weten? 

Meer info over de oproep 2015: http://www.flandersfood.com/projectoproep/oproep-2015

Voor verdere vragen kan u contact opnemen met Stefan Coghe, R&D Manager Flanders’ FOOD, Stefan.Coghe@flandersfood.com, ++32 2 7884363 of ++32 475549228
 

Disclaimer

Het aantal projecten dat goedgekeurd kan worden is afhankelijk van het gereserveerd projectbudget dat door de Vlaamse Regering aan Flanders' FOOD toegekend zal worden. De subsidie en subsidiepercentages voor coöperatieve en collectieve projecten zijn onder voorbehoud en gebaseerd op de informatie waarover Flanders’ FOOD momenteel beschikt (december 2014).