FLANDERS' FOOD RADAR

 • Lasermarkeren en digitaal decoreren zijn nieuwe technologieën die het mogelijk maken om bepaalde informatie aan te brengen op voedingsproducten. De markeringsmogelijkheden gaan van tekst (houdbaarheidsdatum, lotnummer) tot barcodes, 2D-matrices, beelden en logo's.
  01/06/2006
 • Onderzoek aan de Universiteit van Wageningen gaat na hoe de waarneming en appreciatie van voedsel met het ouder worden wijzigt. Men onderzoekt onder andere of er verschillen zijn in de waarneming van textuur en smaak tussen jongere en oudere proefpersonen.
  01/06/2006
 • Recent werd er benzeen gevonden in een groot aantal frisdranken. Benzeen is een kankerverwekkende stof die leukemie, maar ook andere kankers kan veroorzaken.
  01/06/2006
 • Via de recent verschenen resultaten van de Belgische voedselconsumptiepeiling werd nagegaan wat de inname van vet en specifieke vetzuren is en wat de impact is van tal van factoren op deze vetinname. De procentuele energiebijdrage (en%) uit vetten per productgroep voor de algemene bevolking wordt eveneens toegelicht.
  01/06/2006
 • De biobeschikbaarheid van soja isoflavonen* wordt bepaald door de voedingsmatrix. Zo worden isoflavonen uit vruchtensap beter opgenomen dan uit koekjes of chocoladerepen.
  18/05/2006
 • Palsgaard lanceerde een range producten die de productie van stabiele laag-vet chocoladecoatings voor ijs toelaat.
  18/05/2006
 • Het vormingsproces van smaakbepalende vetzuren in kaas werd in kaart gebracht. Deze inzichten kunnen voor kaasproducenten belangrijk zijn om het proces beter te kunnen sturen.
  18/05/2006
 • Door een Vlaams zorgcentrum werd een bereidingsmethode ontwikkeld om, via een nieuw concept, gemalen voeding te bereiden. De methode werd op kleine schaal op punt gezet zowel naar smaak als naar uitzicht. Het zorgcentrum is op zoek naar bedrijven of organisaties die dergelijke voeding in een samenwerkingsverband ook op grotere (industriële) schaal willen bereiden.
  18/05/2006
 • Gebottelde dranken worden tijdens het productieproces en tijdens de bewaring frequent blootgesteld aan ultraviolet (UV) licht. De grootste producent van PET verpakkingsresins brengt een doorzichtige verpakking op de markt die dranken kan beschermen tegen deze schadelijke UV-stralen.
  18/05/2006
 • Ondanks strenge voorzorgsmaatregelen gebeurt het soms toch dat voedingsmiddelen besmet geraken met voedingspathogenen. Dit leidt in de meeste gevallen tot grote financiële verliezen voor de bedrijven. Een nieuwe generatie van antibacteriële stoffen zou hieraan een einde kunnen brengen.
  18/05/2006