Projecten

FINESWEET

In het spoor van Stevia: Functionaliteit van natuurlijke bulkstoffen in combinatie met nieuwe natuurlijke zoetstoffen in zoetwaren

OPPORTUNITEIT

De maatschappij, en daarmee ook de consumenten van nu, worden meer en meer bewust van het belang van gezonde voeding. Het lijkt er ook steeds meer op dat suiker daar geen onderdeel van uitmaakt, vooral niet in de hoeveelheden die de gemiddelde mens (vooral in de industrielanden) dagelijks nuttigt. De druk om de suikerinname te verminderen wordt daarom steeds groter; vanuit de overheid, vanuit de maatschappij en vanuit de consument. Maar suiker kan niet zomaar vervangen worden, en consumenten willen niet inboeten op hun zoete zondes, noch qua hoeveelheid, noch qua smaak, noch op het ‘natuurlijke’ karakter van suiker. Het vervangen van suiker in zoetwaren zoals pralines en smeerpasta’s is een behoorlijke uitdaging op technologisch vlak, en daarom een terrein waar weinig producenten zich tot nu toe al op gewaagd hebben. De komst van steviolglycosiden als natuurlijke zoetstof hebben wel de deur geopend naar de acceptie van suikerverminderde en suikerloze producten door de gewone, zij het bewuste consument. Maar alle goede bedoelingen ten spijt, het is intussen al duidelijk geworden dat het antwoord niet gevonden zal worden in Stevia alleen. In dit project zullen daarom ook andere (eveneens natuurlijke) zoetstoffen en bulkstoffen in verschillende combinaties worden getest op hun potentieel.

ONDERZOEKSAANPAK

In eerste instantie zullen een aantal modelsystemen ontwikkeld worden die representatief zijn voor verschillende soorten vullingen (een watergebaseerde dispersie, een vetgebaseerde dispersie en een complexe type ganache dispersie) die gebruikt kunnen worden voor een screening van combinaties van natuurlijke zoet- en bulkstoffen. Aan de hand van deze modelsystemen zullen de sensorische eigenschappen van zoetstoffen, op zich en in combinatie met andere zoetstoffen en/of bulkstoffen in kaart worden gebracht.

Vervolgens zal in reële systemen (water- en vetgebaseerde vullingen en emulsies) het effect van bulk- en zoetstoffen op de matrix in de diepte worden bestudeerd en vergeleken met suiker, zowel op sensorisch als microstructureel vlak.

Tenslotte zullen uit de resultaten en inzichten een aantal combinaties worden getest in applicaties bij de bedrijven ter validatie.

DOELGROEP EN VERWACHTE RESULTATEN

Het project richt zich in eerste instantie op producenten van gevulde zoetwaren en producenten van zowel watergebaseerde als vetgebaseerde vullingen (inclusief de emulsies), die zich bewust zijn van de noodzaak om suiker te verminderen in hun producten. Opdat zij dankzij dit project in staat zullen zijn om werk te maken van hun doelstellingen en de hoeveelheid suiker in hun producten kunnen verminderen, zonder toegevingen te moeten doen op gebied van smaak en beleving.

Daarnaast is het ook de bedoeling om leveranciers van suikervervangers de inzichten te brengen die nodig zijn om hun producten te optimaliseren. In tweede instantie beoogt het project ook de andere producenten van zoetwaren wakker te schudden en bewust te maken van de mogelijkheden, en zo aan te zetten om de stap te maken naar suikervermindering.

Tenslotte zullen de inzichten die in het project bekomen worden, ook nuttig kunnen zijn voor bedrijven uit andere sectoren waar suikervervanging een noodzaak is of zal worden.

Concreet wordt verwacht dat de bedrijven dankzij dit project:

  • Meer kennis zullen hebben op gebied van sensorische karakteristieken van suikervervangers en verder combinaties kunnen gaan uitproberen in de ontwikkelde modelsystemen om uiteindelijk toe te passen in producten, of, in het geval van leveranciers, hun aangeboden producten te gaan optimaliseren.
  • Meer kennis zullen hebben over de microstructuur en het gedrag van bulkstoffen in hun producten om de optimale combinaties te kunnen maken voor het eigen gamma.
  • Verder zullen blijven inzetten op deze problematiek, zij het met interne onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten of met behulp van bilaterale of collectieve vervolgprojecten.

UITVOERDERS

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van twee onderzoeksgroepen van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent.

Hoofduitvoerder: UGent

Mede-uitvoerder: UGent

Deelnemen

Het project start op 1 februari 2015 en loopt tot 31 januari 2017 (projectduur 2 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling).

De jaarlijkse projectbijdrage voor projectdeelname bedraagt:

 

Bedrijfsgrootte (# werknemers)

Bijdrage (in €/jaar, excl. btw)

Minder dan 50

1500 €

51 – 100

2250 €

101 - 150

3000 €

151 - 200

3750 €

201 - 250

4500 €

Meer dan 250

6000 €

 

De-Minimisregel is van toepassing. De subsidie wordt toegekend als onrechtstreekse staatssteun evenredig aan het aantal deelnemende bedrijven aan het project. Het bedrag voor onrechtstreekse staatsteun voor het project is vastgesteld op 17.867 euro per jaar per deelnemer (met het huidige aantal deelnemers).

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de projectbeheerder (Charlotte Boone)