Projecten

INNODRY

Innovatief drogen van plantaardige en dierlijke stromen: optimalisatie voorbehandeling, droogproces en evaluatie economische haalbaarheid

‘Innovatief drogen’ drogen is een milde, snelle, energie-efficiënte dunne film (0,2 – 2mm) droogtechniek waarbij warm water (max. 95°C) thermische energie overbrengt op het te drogen product, via voornamelijk infrarood (IR) straling.

 

Door de korte droogtijd (3 – 6 min) en de relatief lage producttemperatuur (30 - 70°C) blijft de kwaliteit (kleur, smaak, etc.) en functionaliteit (bv. bioactiviteit van de inhoudsstoffen) van het product veel beter behouden dan bij andere droogtechnieken. Ook vriesdrogen kan dergelijk kwaliteit- en functionaliteitsbehoud bieden, doch heeft als nadeel dat het een batchproces is en veel tijd en energie vergt. Innovatief drogen is daarentegen een continu proces, wat dus een veel hogere doorvoer oplevert. Het Innovatief droog proces is bovendien ook robuust omdat het zelfregulerend werkt: eens het product droog is, vindt geen warmtetransport meer plaats via IR straling. Aangezien de plastieken transportband een slechte warmtegeleider is, zal ook conductie beperkt voorkomen, waardoor verdere verhitting wordt vermeden. Op deze manier blijft er bovendien heel wat warmte-energie in het circulerende warm water, omdat het niet weg kan via verdamping. Daarnaast is er slechts een beperkte hoeveelheid water nodig voor het warmwaterbad, aangezien het water gerecycleerd wordt.

Deze veelbelovende techniek is gebaseerd op een technologie die in de Verenigde Staten werd ontwikkeld om zowel vloeibare producten alsook om fruit, groenten en vlees te converteren tot poeders en concentraten, die toegevoegd worden aan alle levensmiddelen waar een aangename smaak, een natuurlijke kleur en een gezonde toets belangrijk zijn. In Europa is de toepassing nog niet commercieel doorgedrongen.

Door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werd een Innovatief drogen op pilootschaal (max. 8 kg doorvoer) gebouwd die momenteel beschikbaar is binnen de Food Pilot. Deze opstelling zal in het project aangewend worden om doelgroepbedrijven uitsluitsel te geven over de technologische, energetische en economische meerwaarde van Innovatief drogen. De valorisatiekansen voor de Vlaamse Agrofood-industrie liggen in het toepassen van deze baanbrekende, innovatieve technologie voor het drogen van een breed gamma aan voedingsproducten, maar ook voor de valorisatie van hun reststromen.

ONDERZOEKSAANPAK

Binnen het project wordt Innovatief drogen geëvalueerd en geoptimaliseerd aan de hand van 4 productmodellen. Deze onderscheiden zich naar deeltjesgrootte en –homogeniteit, vochtinhoud en viscositeit en fungeren als basis voor concrete stromen van de voedingsindustrie. Per modelstroom wordt het volgende onderzocht:

 • De voorbehandeling
 • De manier van aanbrengen op de Innovatieve droog band
 • Het innovatief droogproces
 1. temperatuur warmwaterbad, laagdikte, bandsnelheid, luchtsnelheid, hoeveelheid meegezogen stof in de ventilatie, temperatuur koudwaterbad
 • Het resulterend product
 1. residueel vochtgehalte, wateractiviteit, oplosbaarheid, waterbindingscapaciteit, hygroscopiciteit, glastransitie temperatuur
 • De kwaliteit van het resulterend product
 1. kleur, bruiningsindex, microstructuur, microbiologische veiligheid, antioxidantactiviteit, smaak en aroma
 • De energie input
 • De opschaalbaarheid

Bovendien zal een vergelijkende studie gemaakt worden tussen Innovatief drogen, vriesdrogen en een aantal conventionele droogprocessen die momenteel door de deelnemers toegepast worden.

DOELGROEP EN VERWACHTE RESULTATEN

De reële doelgroep zijn bedrijven die stromen verwerken die, mits een voorbehandeling, op de Innovatief drogen kunnen gebracht worden. Hoofd- en deelstromen, waaronder zowel plantaardige producten (groente-en fruitstromen, groentesappen) als producten van dierlijke oorsprong (bv. ei, vleesextracten), komen in aanmerking, maar in het bijzonder ook reststromen (bv. bladeren, pulp). Het project spreekt zowel bedrijven aan die Innovatief drogen willen aanwenden ter vervanging of ter aanvulling van hun huidige droogtechniek, als bedrijven die een nieuwe markt zoeken voor hun reststromen. Tot de ruimere doelgroep behoren afnemers van de Innovatief drogen-bereide-ingrediënten, de land- en tuinbouwsector (die inzicht krijgt in hoe hun reststromen op te waarderen) en machinebouwers en installateurs van industriële procesinstallaties voor de voedingsindustrie.

Per model zullen productfiches gegenereerd worden, met daarin de resultaten die direct bruikbaar zijn voor de doelgroep:

 • De meest geschikte voorbehandelingstechniek(en)
 • De meest geschikte applicator(s)
 • De optimale Innovatief drogen procesparameters
 • De eigenschappen van de gedroogde producten (inhoudsstoffen, functionaliteiten, microbiële veiligheid)
 • De operationele kost (investerings-, werkings-, energie- en onderhoudskost)
 • De haalbare capaciteit (haalbare opconcentratie, opschaalbaarheid)

Daarnaast zal advies gegeven worden over de infrastructuur, nutsvoorzieningen en aansluitingsmogelijkheden om tot een concrete toepassing te komen van Innovatief drogen.

UITVOERDERS

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).

Hoofduitvoerder: ILVO

Deelnemen

Het project is gestart in april 2015 en loopt tot maart 2017 (projectduur 2 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling).

De jaarlijkse projectbijdrage voor projectdeelname bedraagt: 

BEDRIJFSGROOTTE (# WERKNEMERS) BIJDRAGE (IN EURO/JAAR, EXCL. BTW)

De-Minimisregel is van toepassing. De subsidie wordt toegekend als onrechtstreekse staatssteun evenredig aan het aantal deelnemende bedrijven aan het project. Het bedrag voor onrechtstreekse staatsteun voor het project is vastgesteld op 11.303 euro per jaar.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de projectbeheerder Steven Van Campenhout (steven.vancampenhout@flandersfood.com).