Projecten

Suikerreductie en/of -vervanging

In verschillende modelproducten werd er gekeken om suiker te reduceren of te vervangen.

In het project suikerreductie en/of vervanging kwamen 3 productgroepen (deegsystemen, zuivelproducten en chocoladeproducten) aan bod waarbij er getracht werd om een suikerreductie van 30 % te bekomen met behoud van de karakteristieken en eigenschappen eigen aan de specifieke productgroep. Er werd ook aandacht besteed aan het verwerven van inzicht in de functionaliteit van suiker in de verschillende onderzochte productgroepen waarbij de relatie met de andere componenten van de modelvoedingsproducten bestudeerd wordt.

 

Project focus

 

  • Technologische, sensorische en microbiologische produkt  karakteristieken
  • Inzicht krijgen in de suikerfunctionaliteit in de verschillende modelproducten en meer leren over de relatie tussen suiker en andere samenstellende ingrediënten van het modelproducten
  • Effect van suikerreductie en/of -vervanging op de water activiteit en de microbiologische stabiliteit en veiligheid van de modelproducten

 Modelproducten

  • Deegsystemen
  •  Zuivelproducten
  •  Chocoladeproducten

Deelnemen

Het project is afgelopen sinds 30/09/2009, maar de resultaten van dit project werden intussen verwerkt in het boek 'Minder suiker en beter vet'. Meer info, en de mogelijkheid tot bestellen vindt u hier.