Projecten

Vetreductie en/of -vervanging

In verschillende modelsystemen werd gekeken hoe vet gereduceerd kon worden en welke vervangers mogelijks gebruikt kunnen worden.

In het project vetreductie en/of vervanging werd voor 4 productgroepen (deegsystemen, vleesproducten, chocolade-producten en geëmulgeerde sauzen) getracht om een vetreductie van minstens 30% te bekomen met behoud van de karakteristieken en eigenschappen eigen aan de specifieke productgroep. Er werd ook aandacht besteed aan het verwerven van inzicht in de functionaliteit van vet in de verschillende onderzochte productgroepen waarbij de relatie met de andere componenten van de modelvoedingsproducten bestudeerd werd.

Projectfocus

  • Technologische, sensorische en microbiologische productkarakteristieken
  • Inzicht verwerven in de functionaliteiten van vet in het geselecteerde modelproduct
  • Effect van vetreductie en/of -vervanging op de wateractiviteit en de microbiologische stabiliteit en veiligheid van het onderzochte modelproduct

Modelproducten

  • Deegsystemen
  • Vleesproducten
  • Chocoladeproducten
  • Sauzen

Deelnemen

Het project is afgelopen sinds 31/10/2009, maar de resultaten van dit project werden intussen verwerkt in het boek 'Minder suiker en beter vet'. Meer info, en de mogelijkheid tot bestellen vindt u hier.