FLANDERS' FOOD RADAR

Results 1 - 10 of 58
 • Veertien allergene ingrediënten dienen verplicht geëtiketteerd te worden. Daarnaast is er voor bedrijven de mogelijkheid om vrijwillig een extra waarschuwing van “kan sporen bevatten van…” op het etiket te plaatsen. Voor een allergisch patiënt is de juistheid van deze informatie zeer belangrijk. Onderzoek naar nieuwe detectiemethoden voor het efficiënt opsporen van allergene ingrediënten is hierbij cruciaal.
  23/02/2017
 • Biofilms zijn hardnekkig en moeilijk te verwijderen. Een combinatie van preventieve maatregelen en gepaste reinigingsprotocollen kunnen echter wel helpen om het probleem onder controle te houden.
  01/02/2017
 • Eén intense lichtflits is in principe voldoende om die vervelende bacteriën op een contactmateriaal, zoals een mes van een snijmachine, te doden.
  02/02/2016
 • Listeria monocytogenes heeft eigenschappen die het voor producenten extra lastig maken om de risico’s te beheersen. Risico op uitgroei beoordelen kan aan de hand van voorspellende wiskundige modellen of via challenge testen.
  17/06/2015
 • De goede uitvoering van Cleaning in Place (CIP) automatisch opvolgen via in-line sensoren? Een proefproject toont aan dat dit binnenkort geen toekomstmuziek meer is.
  04/03/2015
 • Biofilmen opsporen is één van de grooste uitdagingen in de voedingsindustrie. Ze zijn hardnekkig, ze laten zich niet gemakkelijk verwijderen en vormen de ideale kweekbodem voor micro-organismen. Het reinigingsproces controleren om er zeker van de zijn dat alle biofilmen verdwenen zijn is dan ook uitermate belangrijk. Draagbare hyperspectrale camera’s in combinatie met fluorescentie bieden hiervoor nieuwe mogelijkheden.
  26/02/2015
 • Opvolgen van de luchtkwaliteit, luchtbehandeling, toepassen van effectieve reiniging en desinfectietechnieken en innovatief gebruik van antifungale culturen zijn enkele mogelijkheden waarmee bedrijven schimmels beter onder controle kunnen krijgen.
  20/05/2014
 • In het Flanders’ FOOD project CleanGuideFood werden praktijkrichtlijnen uitgeschreven voor een goede reiniging en ontsmetting. Dit artikel beschrijft de 10 geboden voor een efficiënte en effectieve open plant cleaning.
  27/06/2013
 • “Meer dan 50% van de procesuitrusting in de voedingsindustrie is niet volkomen hygiënisch”, zo verklaarde Wouter Burggraaf, trainer bij de ‘European Hygienic Engineering Design Group’ (EHEDG) op het Hygiene for Food event 26 februari. Gelukkig evolueren de technieken en inzichten en is beterschap op komst.
  21/03/2013
 • In deel I en II van deze reeks kwamen de basisregels van hygiënisch ontwerp aan bod en illustreerden we deze met enkele praktijkvoorbeelden. Daarbij lag de focus vooral op de binnenkant van de installaties en leidingen. Deze komen immers rechtstreeks in contact met uw ingrediënten en producten en moeten dus ook optimaal hygiënisch zijn. Maar ook de buitenkant van een installatie en de omgeving ervan kunnen – rechtstreeks en onrechtstreeks - een hygiënerisico vormen. We sluiten deze reeks met basisinzichten rond hygiënisch ontwerp daarom af met enkele extra aandachtspunten voor externe reiniging- en hygiëneaspecten, zodat u de ideale omstandigheden kunt creëren voor uw product.
  07/02/2013