Doe mee aan de Generation Food Makeathon: productinnovatie vanuit nevenstromen en peulvruchten en granen

Doe mee aan de Generation Food Makeathon: productinnovatie vanuit nevenstromen en peulvruchten en granen

Generation Food organiseert op 28 - 29 september 2021 een Makeathon na het succes van de 2020 Makeathon. Tijdens die tweedaagse gaan studenten voedings- en dieetkunde en marketing van UCLL, ondernemers en bedrijven intensief samenwerken rond productinnovatie vertrekkende vanuit twee thema’s: ondergewaardeerde nevenstromen en peulvruchten en granen

Ze zijn op zoek naar bedrijven die willen deelnemen aan dit evenement, hun eigen nevenstroom willen valoriseren en daarbij aan de slag willen met studenten en nieuwe ondernemers in het agrovoedingssysteem.

Wat kan je verwachten?

 • Jonge innovators die twee dagen samen met jou een concrete oplossing uitwerken voor je nevenstroom, je peulvruchten-of granen product.
 • Toegang tot experten en facilitators die je begeleiden in dit innovatieproces (UCLL, Proef & Rikolto).
 • Voor de winnaars (prijs van de jury): een natraject waarin studenten het innovatieve product zullen bekijken op technische aspecten (bv. industrieel recept, sensorische evaluatie …) en daarnaast ook een marketingstrategie uitwerken.
 • Mogelijkheid tot uitwisseling met bedrijven die hiermee al aan de slag gingen in het verleden.

Wat verwachten ze van jou?

 • Aanwezigheid op de makeathon
 • Aanleveren van grondstoffen voor tijdens de makeathon, en indien geselecteerd ook voor het natraject.

Wie kan deelnemen?

 • Elk (agrovoedings)bedrijf met een nevenstroom, en specifiek met betrekking tot plantaardige producten (bv. specifieke componenten: loofafval of restproducten van productieprocessen: overproductie van verse groenten…).
 • Elk (voedings)bedrijf werkende met peulvruchten en/of granen dat op zoek is naar productinnovatie. Je kan werken met een nevenstroom of het originele product
 • Samenwerkingsverbanden of coöperatieven kunnen zich ook aanmelden: korte keten platformen, veilingen…
 • Niet zeker of je in aanmerking komt? Contacteer ons en stel je nevenstroom of product voor, we staan open voor suggesties.

Waarom zou je deelnemen?

 • Maatschappelijk/ecologisch: We gaan voor een duurzaam agrovoedingssysteem en mikken op de hoogste toegevoegde waarde voor deze reststromen, nl. menselijke consumptie. Daarnaast prioriteren we producten die passen in een eiwittransitie.
 • Economisch: Je maakt een snelle doorstart en zet grote stappen richting het uitwerken van een nieuw product dat op termijn verkocht kan worden. Het valoriseren van je nevenstroom heeft een duidelijke economische waarde: diversificatie in het bedrijf, maar ook naar communicatie en marketing toe.
 • Sociaal: Je maakt deel uit van het netwerk van Generation Food, een consortium dat op zoek gaat naar nieuwe verdienmodellen in de voedingssector en startende en veranderende ondernemers inspireert en ondersteunt.

Interesse? Vragen?

Mail naar info@generationfood.be, geef meer uitleg over je nevenstroom en stel je vragen!

Nog niet overtuigd?

Laat het succes van de vorige hackathon je overtuigen! Délicé, een start-up die een granola op basis van overschotten vermarkt, kwam toen tot leven en is niet stil blijven staan. Ondertussen zijn ze benoemd tot één van de beste ondernemingen door Vlajo en werden ze finalist bij de Rotary SBP Contest in Leuven. Ook worden ze dikwijls verwelkomd op evenementen, waaronder Ondernemend Hoger Onderwijs, TOUR LE(j)ON en Rikolto Café. Nog meer: Délicé is nu commercieel beschikbaar.