Projecten

Plant Protein Pilot

Uitbreiding van de Food Pilot met een pilootlijn voor het isolerenen concentreren van hoogwaardig eiwit uit diverse plantaardige grondstoffen

IN EEN NOTENDOP

Vlaanderen wil versneld inzetten op eiwittransitie en eiwitdiversificatie van grondstoffen, die gedreven wordt door diverse maatschappelijke tendensen, zoals duurzaamheid, aandacht voor gezondheid,smaak, authenticiteit en bezorgdheid voor dierenleed. Als gevolg is er bij de consument een duidelijke trend zichtbaar naar een meer divers gebruik aan plantaardige grondstoffen in dagdagelijkse voedingsproducten en gekoppeld een dalende consumptie aan dierlijke eiwitten. Dit is een trend waarvan verwacht wordt dat deze zich zal blijven doorzetten en wereldwijd zal blijven stijgen. Er zijn echter nog grote kennishiaten over de impact van verschillende processing stappen op de functionaliteit van plantaardige eiwitten. Het project Plant Protein Pilot heeft als doel de uitbreiding van het Food Pilot living lab met een pilootlijn voor het isoleren en concentreren van hoogwaardig eiwit uitdiverse plantaardige grondstoffen. Deze pilootlijn opent mogelijkheden om de verschillende processtappen gecontroleerd uit te voeren en de impact ervan te bestuderen om vervolgens het proces te optimaliseren. Specifiek zal geïnvesteerd worden in apparatuur voor het dehullen, ontvetten, centrifugeren, decanteren, klaren en opzuiveren van plantaardige grondstoffen. Door de investering in deze toestellen wordt een complete Plant Protein lijn gecreëerd. De integratie van deze lijn in het bestaande toestellenpark maakt het mogelijk om de bekomen eiwitconcentraten/isolaten te verwerken in diverse eindproducten van de bakkerij-, vlees-, zuivel- en andere sectoren, al dan niet met een tussenstap om het eiwit te textureren. Hiermee beogen we co-creatie om O&O resultaten beter te valoriseren. Dit  EFRO-project wordt gerealiseerd met steun van Europa en Provincie Oost-Vlaanderen. 

PROJECTOMSCHRIJVING

Brede context

Bovendien wil Vlaanderen versneld inzetten op eiwittransitie en eiwitdiversificatie van grondstoffen, die gedreven wordt door diverse maatschappelijke tendensen, zoals duurzaamheid, aandacht voor gezondheid, smaak, authenticiteit en bezorgdheid voor dierenleed. Als gevolg is er bij de consument een duidelijk trend zichtbaar naar een meer diversgebruik aan plantaardige grondstoffen in dagdagelijkse voedingsproducten en gekoppeld een dalende consumptie aan dierlijke eiwitten. Dit is een trend waarvan verwacht wordt dat deze zich zal blijven doorzetten en wereldwijd zal blijven stijgen. Hiernaast is uit een beleidsstudie rond eiwit-transitie in Vlaanderen uitgevoerd in opdracht van VLAIO (Eiwit-transitie Vlaanderen, 10 december 2018,uitgevoerd door Blonk Consultants en Technopolis group) duidelijk gebleken dat één van de Vlaamse sterktes op het vlak van eiwittransitie ligt in het breder inzetten van plantaardige grondstoffen. Voor de voedingsbedrijven ligt hier een potentiële groeimarkt, maar tegelijkertijd biedt dit nieuwe uitdagingen op vlak van productontwikkeling.Sinds 2013 is de voedingsindustrie de grootste industriële sector in België. Door haar blijvende groei neemt ze een steeds nadrukkelijker aandeel van de omzet,tewerkstelling en uitvoer voor haar rekening. Uit de meest recentste cijfers van Fevia (cijfers 2017, Kengetallen FOD Economie) blijkt dat de Vlaamse voedingsindustrie in 2017 een omzet realiseerdevan 52.6 miljard euro, meer dan 90.000 mensen een arbeidsplaats bood en voor 26.7 miljard euro aanproducten exporteerde. Hierbij zet de Belgische voedingsindustrie sterk in op kwaliteit en innovatie.Om ook op de trend en opportuniteiten die de insluiting van plantaardige eiwitten in voedingsproducten biedt, te kunnen inspelen en hierbij kwaliteit en innovatie op hoog niveau te blijven houden, en geen voorsprong te verliezen ten opzichte van andere landen, is een continue inspanning op vlak van innovatie nodig. Ook de Vlaamse landbouw dient in te spelen op deze eiwitdiversificatie door transformatie naar nieuwe gewassen. De Vlaamse landbouw vormt voor Vlaanderen eveneens een belangrijke economische sector, met in 2017 meer dan 23.000 landbouwbedrijven, bijna 50.000 regelmatig tewerkgestelden en een export voor 45 miljard euro aan agro handelsproducten(Landbouwrapport 2018).

Pilootinfrastructuur

Food Pilot, een living lab opgericht door Flanders FOOD en ILVO, waar de agro-voedingsindustrie haar producten en processen op punt stelt en innovatie gestimuleerd wordt door semi-industriële processing apparatuur en laboanalyses ter beschikking te stellen voor het optimaliseren van processen en productkwaliteit. De Food Pilot is momenteel goed uitgerust met zeer veelzijdige apparatuur voor het simuleren van de meeste eenheidsbewerkingen die worden toegepast op vlees, bakkerij, zuivel, bereide maaltijden, etc. Echter om plantaardige eiwitten grondig te bestuderen en optimaal te benutten in productontwikkeling, ontbreken een aantal stappen in het traject van ruwe grondstof tot geïsoleerd plantaardig eiwit. Er is dus nood om te investeren in apparatuur voor het dehullen, ontvetten,centrifugeren, decanteren, klaren en opzuiveren van plantaardige grondstoffen die in combinatie met een aantal reeds beschikbare toestellen in de Food Pilot een volledige Plant Protein lijn vormen. Hiermee kan kennis gegenereerd worden voor het isoleren en concentreren van hoogwaardige eiwittenuit diverse plantaardige grondstoffen die vervolgens vertaald kan worden naar productinnovaties voor de voedingsindustrie. Deze laatste stap kan gerealiseerd worden door de combinatie van de nieuwe lijn met de huidige piloot toestellen in de Food Pilot.

Doelgroep

Het project richt zich tot verschillende deelsectoren van de voedingssector, de primaire doelgroep vandit project. Voor de ingrediëntenleveranciers zal de pilootlijn een goede simulatie van hun proceslijnenvormen. De rest van de voedingssector zal gebaat zijn bij de genereerde kennis. Onder andere de vlees,(glutenvrije) bakkerij, zuivel, bereide maaltijden-sector worden geconfronteerd met uitdagingen in het kader van eiwittransitie en -diversificatie.

Deelnemen

Het project loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2022. 

Meer info ivm dit project kan bekomen worden bij Ellen Fierens (ellen.fierens@flandersfood.com).