Platformen

Roadmap voedingsverpakking van de toekomst

Strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor de voedingsverpakking van de toekomst

De doelstellingen van de haalbaarheidsstudie die geleid heeft tot de Roadmap waren:

 • het definiëren van een gezamenlijke visie en strategie m.b.t. de voedingsverpakking van de toekomst, voor zowel primaire als secundaire als tertiaire verpakkingen met 2030 als horizon.
 • Innovatieve trajecten identificeren op korte, middellange en lange termijn om deze strategie te realiseren.
 • Matchmaking tussen bedrijven uit de verschillende clusters om off-the-shelf technologieën te implementeren en het realiseren van duurzame, sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden.

De belangrijkste projectresultaten die uit deze studie volgden zijn:

 • White paper over State-of-the-art Packaging Technologies (status januari 2019)
 • Breed gedragen Roadmap met gedetailleerd beschreven onderzoeks- en ontwikkelingslijnen voor de komende jaren (2018-2030). De Roadmap beschrijft duidelijk gedefinieerde onderzoekslijnen om geïdentificeerde technologische, juridische en/of economische barrières en tekortkomingen aan te pakken en door bedrijven gewenste innovaties te realiseren. De Roadmap omvat zowel innovatietrajecten als mogelijkheden tot samenwerkingsverbanden op korte termijn, middellange en lange termijn. Dit biedt de Vlaamse bedrijven uit de betrokken clusters het perspectief om hun concurrentiële slagkracht te versterken en een internationaal trekkende pioniersrol te vervullen in de ketenoverschrijdende en cross-sectorale benadering van voedingsverpakkingen over de Vlaamse grenzen heen. De innovatietrajecten zijn verdeeld over vier thema’s:
  • Circulaire verpakkingen,
  • Active, Intelligente (A&I) en gepersonaliseerde verpakkingen,
  • Voedselverpakkingen en Logistieke Processen,
  • Thema overschrijdend: Voedselverpakkingen en Artificiële Intelligentie (AI)
 • Roadmap 2.0 Programma comité

Het Programmacomité is opgericht in januari 2020 om de Roadmap visie en strategie te bestendigen naar de toekomst toe en komt op regelmatige basis samen. Zij geven sturing over o.a. welke innovatietrajecten van de Roadmap moeten uitgewerkt worden als project op korte, middellange en lange termijn, waar de grootste opportuniteiten liggen, welke type bedrijven zouden kunnen meegenomen worden enz.