FLANDERS' FOOD RADAR

 • Eindelijk, voor het eerst is een insect goedgekeurd voor menselijke consumptie in de EU. De gedroogde gele meelworm is toegelaten als voedingsproduct op de Europese markt. En dat opent perspectieven voor het gebruik als voedingsingrediënt, denk maar aan energierepen of pasta. Maar hoe moeten we die insecten nu kweken en verwerken? Gelukkig heeft het Strategisch Platform Insecten een handleiding klaar voor bedrijven die hiermee aan de slag willen, uiteraard op een duurzame en voedselveilige manier.
  11/06/2021
 • Als ‘green deal’ inmiddels al symbool staat voor een programma met ambitieuze doelstellingen, op welk niveau zouden de aspiraties van een ‘greens’ deal dan uitkomen? Wij geloven alvast in het belang van het vooropstellen van innovatieve toekomstplannen voor ‘greens’. Daarbij doelen we op groene bladgroenten, maar laten we dit uitbreiden tot de bonte verzameling groenten die door onze bedrijven verwerkt worden tot ‘convenience’ groenteproducten. En dat niet zonder reden, want Vlaanderen wordt wel eens de (diepvries)groentetuin van West-Europa genoemd. Om dat blijvend te ambiëren heeft Flanders’ FOOD samen met bedrijven uit de sector een roadmap uitgetekend. We kijken uit naar impactvolle projectinitiatieven hierbinnen en hopelijk stellen we in 2030 vast dat we een ‘groente deal’ gerealiseerd hebben.
  11/06/2021
 • Twee jaar geleden werd heel wat in gang gezet rond de eiwittransitie. Flanders’ FOOD startte met de opzet van een onderzoeksroadmap en Bond Beter Leefmilieu en EVA richtten samen het bedrijfsnetwerk The Next Food Chain op. Twee jaar later is er heel wat gebeurd, en wij geven je alvast een terugblik op de voorbije twee jaar, de stand van zaken vandaag en de opportuniteiten voor de toekomst.
  10/06/2021
 • Consumenten gaan meer dan ooit op zoek naar voeding die past bij hun levensstijl. Maar ook omwille van gezondheidsredenen is er soms nood aan voeding op maat.
  09/06/2021
 • Voedselveiligheid staat al heel lang bovenaan de agenda van onze voedingsbedrijven. Maar waar de focus vroeger vooral op reactieve maatregelen lag, gaat die steeds vaker naar de preventieve beheersing van voedselveiligheid. Voorkomen is beter dan genezen met andere woorden! Om bedrijven hierbij te helpen, slaan academici en de voedingssector de handen in elkaar met het innovatieproject Q-DNA. Wij gingen aan tafel met Frank Devlieghere, professor aan de UGent en onderzoeker binnen Q-DNA, over de andere pijler van het project: een nieuwe manier van procesvalidatie.
  20/05/2021
 • Hoewel micro-organismen al eeuwen gebruikt worden in onze voeding, is het onderzoek naar microbieel eiwit, waarbij micro-organismen dus worden aangewend voor de productie van eiwitten, de laatste jaren sterk toegenomen. Deze miniscule organismen hebben dan ook groot potentieel als toepassingen in veevoeder en voeding en kunnen op deze manier een belangrijk rol spelen in de eiwittransitie.
  19/05/2021
 • Horizon Europe is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2021 – ’27 en de opvolger van Horizon 2020 (2014 – ’20). Met dit programma heeft de EU opnieuw een ambitieus plan klaar, met heel wat subsidies en ondersteunings-mogelijkheden ook voor de voedingsindustrie. Wij gidsen jullie graag door dit labyrint aan projectoproepen en onderwerpen, en kunnen jullie linken aan interessante partners en experten. Hierbij alvast een eerste overzicht.
  17/05/2021
 • Voor COVID-19 zijn we ondertussen vertrouwd met het voorkomen van tal van varianten en kennen we het belang om deze te kunnen onderscheiden. Bij voedselpathogenen zoals Listeria monocytogenes is dat net zo het geval. De variatie heeft er zich zelfs al straffer doorgezet: genetische typering laat zien dat deze bacteriesoort een verzameling van klonale clusters is die evolutionair vrijwel apart staan van elkaar en zich anders gedragen ten aanzien van de omgeving, levensmiddel en gastheer. Deze kennis vertoont nog hiaten, maar op termijn evolueren we misschien naar een meer op maat gerichte aanpak van Listeria monocytogenes .
  28/04/2021
 • Atleten in zowat elke sportdiscipline zijn in volle voorbereiding van een zomer vol kampioenschappen. Ze pieken daarnaartoe via een uitgekiemd trainingsprogramma. Mocht er een competitie tussen voedingssectoren bestaan, dan speelden we in de discipline ‘aardappelverwerking’ in de ‘Champions League’. Met onze exportcijfers hebben we een scorend vermogen waarmee we jaar op jaar meedingen naar het hoogste podium. Om dat blijvend te ambiëren heeft Flanders’ FOOD samen met bedrijven uit de sector een innovatieprogramma uitgezet, met een ‘roadmap’ tot 2030. Van elk projectinitiatief hierbinnen hopen we op supercompensatie voor economie en maatschappij.
  28/04/2021
 • In het rijtje van visuele vleeskwaliteitskenmerken hoort naast kleur en dripverlies ook het intramusculair vet thuis. Het is een lastige. De meningen over hoe vet-dooraderd een stukje vlees voor de smakelijkheid moet zijn lopen immers even ver uiteen als die van supporters over de kwaliteit van een ploeg, een speler, een renner, een atleet… Hoe dan ook, bij onze typische varkens is het intramusculair vetgehalte laag en gemiddeld net op of beneden de kritische drempel voor een optimale smaak. Tijd om het tij te keren? En kan dat dan subtiel, zonder de totale vetaanzet al te veel de hoogte in te jagen?
  28/04/2021