FLANDERS' FOOD RADAR

 • Hand in hand met automatisering en digitalisering is het investeren in sensoren in voedingsbedrijven in volle opmars. Indien goed ingezet, bieden ze een enorme meerwaarde in kwaliteitscontrole, het optimaliseren van het productieproces of het loggen van technische data. In de praktijk is er echter een flinke weg af te leggen om van een idee te komen tot een voor u werkende sensor. Onderzoeker Dr. Simon Cool van ILVO Agrifood Technology vertelt over zijn ervaringen.
  10/09/2020
 • COVID-19 heeft misschien wat "roet in het eten" gegooid, zou je zeggen. Maar is de Vlaming nu daadwerkelijk meer aan het bakken en koken geslagen? Gaan de punten voornamelijk naar het eten, of naar sfeer en gezelligheid? Daarom lanceerde onderzoeksgroep FOOMS (Food, Media & Society) van UAntwerpen een grootschalige survey om de impact van COVID-19 op "hoe mensen met voeding en voedingsgerelateerde media omgaan" te meten. Bekijk hier de eerste inzichten i.v.m. Koken&Bakken en Eetgewoontes.
  20/08/2020
 • Zoönotische pathogenen kunnen in hun weg van dier naar mens gebruikmaken van planten als tussengastheer. Zo kunnen salmonellabacteriën vanop het veld, via groenten, op ons bord terecht komen en (bij rauwe consumptie of een onvoldoende verhitting) een risico vormen voor de volksgezondheid. Gelukkig verschaft recent onderzoek meer en meer inzicht in hoe die bacteriën zich op en, vooral ook, in groenten weten te handhaven. Het vermijden van plant stress en het inzetten van bio-controle organismen blijken wegen te openen om dergelijke vóóroogst contaminaties tegen te gaan.
  20/08/2020
 • Koolhydraatarme diëten groeien als paddenstoelen uit de grond en suikers liggen meer dan ooit onder vuur als de oorzaak voor een hele reeks gezondheidsproblemen. Maar is het wel allemaal zo rechtlijnig als we denken of is er toch meer aan de hand?
  19/08/2020
 • Aan alle mooie liedjes komt een einde, ook aan het project ColRobFood dat na 2 jaar op 31 november 2020 zal aflopen. Ondanks het nakende einde voorzien Sirris en Flanders’ FOOD nog twee spetterende afsluiters. Op 29 september zal in Pilz Belgium een workshop plaatsvinden over een veilige mens-cobot samenwerking en als kers op de taart organiseren we op 24 november een slotevent, in samenwerking met het project SensInFood, waar je alles te weten komt over cobots en het integreren van sensoren.
  30/07/2020
 • Door de stijgende consumentenvraag naar kant-en-klare, clean label-producten is de voedingsindustrie genoodzaakt om op zoek te gaan naar alternatieve bewaringstechnieken die de voedselveiligheid garanderen zonder kwaliteitsverlies. Een voorbeeld bij uitstek is het proberen wegwerken van de nitraat- en nitrietzouten die al sinds lange tijd gebruikt worden als additief in gefermenteerde vleeswaren. Deze staan echter - al dan niet terecht - onder druk omwille van een mogelijke link met de vorming van kankerverwekkende nitrosamines. Gezien de multifunctionele rol van deze preservatieven in zowel kleurvorming, smaak, als voedselveiligheid, is een innovatieve aanpak van belang om een nieuwe, veilige productformulering mogelijk te maken. Een veelbelovende piste, die momenteel onderzocht wordt, is de toepassing van bio-protectieve starterculturen...
  23/07/2020
 • Flanders’ FOOD diende zonet een projectvoorstel in begin juli om melkkoeien op dieet te zetten. Nee, geen vermageringskuur, maar een aangepast rantsoen opdat deze melkkoeien minder enterische methaanemissies zouden produceren. Op die manier moeten we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen en dienen we onze veestapel niet af te bouwen. De link met de agrovoedingsindustrie? Dit is misschien wel de opportuniteit om nog meer nevenstromen te valoriseren in veevoeder. En mogelijks zitten er ook wel toepassingen in voor nieuwe grondstoffen zoals algen, insecten en microbieel eiwit. Daarom dat Flanders’ FOOD er helemaal voor gegaan is.
  17/07/2020
 • In heel Europa worden voedingsbedrijven geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen en de oplossingen zijn even vaak niet in eigen regio voorhanden. Daarnaast zijn er heel wat innovatieve oplossingen beschikbaar in verschillende living labs in Europa waar ook bedrijven in Vlaanderen voordeel uit zouden kunnen halen. Het netwerk van living labs combineert Europees beschikbare industrie 4.0 expertise ten voordele van voedingsbedrijven, technologie aanbieders en digital solution providers.
  09/07/2020
 • Agoria organiseert samen met Flanders' FOOD en Alimento een nieuwe editie van het Interdisciplinair Assessment Project (IAP), met als thema Factory Of The Future. Hierbij gaan laatstejaarsstudenten bij jou aan de slag en leveren een consultancy-advies op maat af. Dien ook één of meerdere projecten in!
  07/07/2020
 • Vegetarische alternatieven voor vlees zijn niks nieuws. Maar met een steeds stijgende wereldbevolking en een kwakkelend klimaat rijst wel meer en meer de vraag hoe we al die mensen (en dieren) gaan blijven voeden, en dus ook de noodzaak van een eiwittransitie.
  17/06/2020