FLANDERS' FOOD RADAR

 • Zoönotische pathogenen kunnen in hun weg van dier naar mens gebruikmaken van planten als tussengastheer. Zo kunnen salmonellabacteriën vanop het veld, via groenten, op ons bord terecht komen en (bij rauwe consumptie of een onvoldoende verhitting) een risico vormen voor de volksgezondheid. Gelukkig verschaft recent onderzoek meer en meer inzicht in hoe die bacteriën zich op en, vooral ook, in groenten weten te handhaven. Het vermijden van plant stress en het inzetten van bio-controle organismen blijken wegen te openen om dergelijke vóóroogst contaminaties tegen te gaan.
  20/08/2020
 • Koolhydraatarme diëten groeien als paddenstoelen uit de grond en suikers liggen meer dan ooit onder vuur als de oorzaak voor een hele reeks gezondheidsproblemen. Maar is het wel allemaal zo rechtlijnig als we denken of is er toch meer aan de hand?
  19/08/2020
 • Aan alle mooie liedjes komt een einde, ook aan het project ColRobFood dat na 2 jaar afloopt. Als kers op de taart organiseren we op 24 november een slotevent, in samenwerking met het project SensInFood, waar je alles te weten komt over cobots en het integreren van sensoren. Wat hebben we geleerd uit dit project en hoe wordt het toegepast?
  30/07/2020
 • Door de stijgende consumentenvraag naar kant-en-klare, clean label-producten is de voedingsindustrie genoodzaakt om op zoek te gaan naar alternatieve bewaringstechnieken die de voedselveiligheid garanderen zonder kwaliteitsverlies. Een voorbeeld bij uitstek is het proberen wegwerken van de nitraat- en nitrietzouten die al sinds lange tijd gebruikt worden als additief in gefermenteerde vleeswaren. Deze staan echter - al dan niet terecht - onder druk omwille van een mogelijke link met de vorming van kankerverwekkende nitrosamines. Gezien de multifunctionele rol van deze preservatieven in zowel kleurvorming, smaak, als voedselveiligheid, is een innovatieve aanpak van belang om een nieuwe, veilige productformulering mogelijk te maken. Een veelbelovende piste, die momenteel onderzocht wordt, is de toepassing van bio-protectieve starterculturen...
  23/07/2020
 • Flanders’ FOOD diende zonet een projectvoorstel in begin juli om melkkoeien op dieet te zetten. Nee, geen vermageringskuur, maar een aangepast rantsoen opdat deze melkkoeien minder enterische methaanemissies zouden produceren. Op die manier moeten we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen en dienen we onze veestapel niet af te bouwen. De link met de agrovoedingsindustrie? Dit is misschien wel de opportuniteit om nog meer nevenstromen te valoriseren in veevoeder. En mogelijks zitten er ook wel toepassingen in voor nieuwe grondstoffen zoals algen, insecten en microbieel eiwit. Daarom dat Flanders’ FOOD er helemaal voor gegaan is.
  17/07/2020
 • Food from Food is een project Interreg Vlaanderen-Nederland dat sinds 2017 ondernemers inspireert en ondersteunt om aan nevenstromen uit de agrovoeding een zo groot mogelijke toegevoegde waarde toe te kennen. Voeding blijft voeding. Het project bracht een 50-tal ondernemers samen in projecten en meer dan 25 producten werden ontwikkeld.
  08/07/2020
 • Vegetarische alternatieven voor vlees zijn niks nieuws. Maar met een steeds stijgende wereldbevolking en een kwakkelend klimaat rijst wel meer en meer de vraag hoe we al die mensen (en dieren) gaan blijven voeden, en dus ook de noodzaak van een eiwittransitie.
  17/06/2020
 • Sinds de Europese Commissie de Farm to Fork strategie lanceerde, is er al heel wat over gezegd en geschreven. Bij deze nog wat meer, en wel met het oog op concrete acties: Met welke innovaties kunnen we invulling geven aan deze strategie?
  17/06/2020
 • Recente klinische studies geven aan dat het verlies van de reukzin één van de eerste symptomen van een besmetting met het SARS-CoV-2 virus kan zijn.
  26/05/2020
 • Nieuwe externe en interne impulsen binnen de agrovoedingssector vragen om innovatie met positieve maatschappelijke impact. Agrovoedingsbedrijven kunnen daartoe samenwerken met het ecosysteem van start-ups en dit als hefboom inzetten. Binnen de context van de coronapandemie is dit relevanter dan ooit.
  25/05/2020