Pilootinfrastructuur

Pilootapparatuur ingebed in een ruime dienstverlening

De Food Pilot stelt een groot gamma aan semi-industriële pilootapparatuur open voor de agrovoedingsindustrie. Deze pilootinfrastructuur maakt deel uit van een geïntegreerd pakket aan dienstverlening die de Food Pilot biedt (www.foodpilot.be). De Food Pilot is een applicatie-en analysecentrum opgericht door Flanders’ FOOD en ILVO (gelegen in Melle) en helpt bedrijven bij het verbeteren en ontwikkelen van hun producten en processen. Als een loket voor de agrovoedingsindustrie biedt het ondersteuning op maat van de vraag, van idee tot product, of voor een welbepaalde stap in het traject. Specifieke expertise is aanwezig rond procestechnologie en voedselkwaliteit. Op analytisch vlak biedt de Food Pilot naast bepalingen van vetten, suikers en eiwitten, sensorieel en chemisch onderzoek van geur en smaak, analyses rond fysische en microbiologische kwaliteit, en kunnen complexe vraagstukken, zoals houdbaarheidsonderzoek, opgelost worden. Tot slot biedt de Food Pilot gratis advies bij een eerste intake gesprek. Tal van subsidies kunnen benut worden, zoals de KMO portefeuille, KMO studieprojecten,….

Contact: Katleen.Coudijzer@ilvo.vlaanderen.be of 09/272.30.19.

Semi-industriële toestellen

In de productiehallen worden productielijnen op semi-industriële schaal opgebouwd om ingrediënten, producten, processen of concepten te testen. Meer dan 50 piloottoestellen zijn beschikbaar, voor cutteren, bakken, braden, roken, extrusie, sterilisatie, persen, vriezen, mengen, vermalen,… die toegepast worden ondere andere in volgende sectoren: zuivel, vlees en vis, soepen en sauzen, groenten en fruit, bakkerij en chocolade, snacks en dierenvoeder.

Voorafgaand op de testen vindt een (gratis) intake gesprek plaats en ontvangt u een gedetailleerde offerte van de proef. Bij akkoord worden de testen ingepland. Onze operatoren bedienen de piloottoestellen terwijl u meekijkt hoe uw product evolueert. Na afloop van de testen neemt u de teststalen mee, naar wens worden laboanalyses uitgevoerd. De procesparameters leren u hoe het proces op te schalen in uw bedrijf.

Platform voor technologieverkenning

De technologische industrie kan in de Food Pilot terecht om haar laatste innovaties op kleine schaal in de praktijk te laten testen. Piloottoestellen kunnen er zo tijdelijk geplaatst worden, en indien gewenst het onderwerp vormen van een workshop of van piloottesten door voedingsbedrijven. Voedingsbedrijven kunnen er experimenteren met de laatste technologieën. Op regelmatige basis worden ook workshops georganiseerd van de eigen innovatieve processing technologieën van de Food Pilot, zoals de zuurstofvrije spiraal-filter pers, het M4E emulsietoestel, het Innovatief Droogtoestel,….

Een netwerk van pilootinfrastructuur

Daarnaast heeft het FOODINOFRA project, gesteund door het Agentschap Ondernemen, een inventaris opgemaakt van alle beschikbare open pilootinfrastructuur in kennisinstellingen en bedrijven in Vlaanderen. Flanders’ FOOD, ILVO en Fevia Vlaanderen (Federatie voedingsindustrie) hebben hier samen aan gewerkt. De inventaris heeft als doelstelling om een inzicht te creëren in waar je terecht kan voor welke applicatie en dit ook beter en breder bekend te maken. De inventaris is te consulteren op een extra pagina op de website van Food Pilot, http://www.foodpilot.be/nl/toestellen-extern.

De Food Pilot blijft verder uitnodigen dat onderzoeksgroepen en bedrijven hun beschikbare pilootapparatuur verder kenbaar maken, en laten plaatsen op de online inventaris. Dit kan door contact met Karen.Verstraete@ilvo.vlaanderen.be.

Bekijk ook onze film

Een overzicht van al onze toestellen vindt u eveneens online.