Platformen

Platform Duurzaamheid

  Visie, strategie en acties voor een duurzame agro-foodindustrie
  Doel:
  • Het in kaart brengen van de vragen en noden van de Vlaamse bedrijven (voeding en aanverwante sectoren) om hun doelstellingen mbt duurzaamheid in te vullen en te bereiken.
  • Themagroepen waar strategische studies en projecten uitgewerkt worden op maat van onze eigen Vlaamse bedrijven. En dit om de doelstellingen in zake duurzaamheid op korte en lange termijn te realiseren.
  • Versterken van de samenwerking tussen alle schakels in de keten landbouw-voeding.
  • One-stop-shop voor Vlaamse bedrijven om hun missie en visie betreffende duurzaamheid te toetsen aan de beleidsdoelstellingen, lopende projecten en state-of-the-art kennis/technologie. In dit kader zal dit platform de vragen en noden ook kanaliseren en doorverwijzen naar onze partners, indien het onderwerp niet aansluit bij de Flanders’ FOOD thema’s.

  Kick-off

  Op 19 juni 2014 werd het Platform Duurzaamheid gelanceerd. Een netwerkevent waar het thema duurzaamheid omlijnd werd en waar er na een aantal inspirerende presentaties, gebrainstormd werd rond de verdere invulling van de voorgestelde thema’s. Per thema werd een uitdaging geformuleerd, zie onderstaande themagroepen.

  Presentaties en verslag van de kick-off vindt u hier.

  Themagroepen

  Met de ideeën van de kick-off gaan we aan de slag in themagroepen. Dit zijn kleine groepen van bedrijven (en eventueel experten) waar we met deze concrete input samen ideeën uitwerken in projecten en cases. Zo wordt duurzaamheid steeds meer realiteit in onze voedingsketen. Ga met duurzaamheid concreet aan de slag en schrijf u in voor één of meerdere themagroepen.

  Valorisatie nevenstromen

  Hoe kunnen we een hogere toegevoegde waarde creëren voor nevenstromen en biomassa nog beter valoriseren? In de sporen van het SYMBIOSE-platform. Match-making met kennis van zaken.

  Bepaal mee de projecten en acties in de Themagroep Valorisatie Nevenstromen.

  Voedselverliezen

  Hoe kunnen we voedselverliezen reduceren in productie-eenheden en doorheen de keten? Welke zijn de hotspots voor voedselverliezen bekeken over het volledige productieproces/de voedselketen? Technologie en/of organisatie bieden oplossingen.

  Bepaal mee de projecten en acties in de Themagroep Voedselverliezen.

  Alternatieve voedselbronnen

   

  Hoe kunnen we nieuwe, meer duurzame bronnen voor eiwitten/vetten integreren in onze voeding? Welke bronnen zijn voor ons de toekomst? Wees up to date en bepaal mee de trends van morgen.

  Bepaal mee de projecten en acties in de Themagroep Alternatieve Voedselbronnen.

  Deelnemen

  Het Platform Duurzaamheid is open voor iedereen. Platform-meetings zijn gratis.