Platformen

TG Alternatieve Voedselbronnen

Hoe kunnen we nieuwe, meer duurzame bronnen voor eiwitten/vetten integreren in onze voeding?
 • Welke eiwitbronnen bestaan er en welke laten zich combineren?
 • Welke textuur, smaak en nutritionele eigenschappen hebben deze nieuwe producten?
 • Hoe zullen we deze nieuwe producten kweken, verwerken en op de markt brengen?
 • Zijn deze nieuwe vet- en eiwitbronnen effectief duurzamer?

Aanleiding

Binnen dit thema is er vanuit de bedrijven vooral vraag naar overzichtelijke en volledige informatie, waarbij de verschillende pistes, de verschillende vet- en eiwitbronnen, naast elkaar vergeleken worden. Naast functionele en nutritionele aspecten zijn er vragen naar de consumentenperceptie voor deze nieuwe producten, de wettelijke barrières en de concrete marktvraag. Deze laatste thema's werden toegelicht op onze laatste studiedag: 'Aan de slag met alternatieve eiwitbronnen' op 27 mei 2015

Doel & Aanpak

De themagroep Alternatieve Voedselbronnen heeft als doel:

 • Inspiratiebron te zijn voor dit thema
 • Schat aan concrete informatie beschikbaar te stellen
 • Platform te vormen waar de presentaties en verslagen terug te vinden zijn van afgelopen evenementen binnen dit thema

Op basis van de input van de deelnemers aan de brainstormsessies op de studiedag van 27 mei 2015 hebben wij concreet bepaald hoe wij deze themagroep verder invulling zullen geven.

Het thema Alternatieve Voedselbronnen zal worden onderverdeeld in:

 • Micro-algen
 • Insecten
 • Andere bronnen (oliehoudende zaden, niet-oliehoudende zaden, rubisco, heterotrofen, etc.)

Flanders’ FOOD is ondertussen volop bezig actief info te verzamelen rond de verschillende soorten bronnen met als doel het overzicht te bewaren en continu in te spelen op de laatste trends. Bovendien zullen de producten en toepassingsmogelijkheden van de verschillende bronnen in kaart worden gebracht. De barrières die bedrijven er van weerhouden om op dit domein actief in te zetten zullen worden geconcretiseerd. Finaal zullen de economisch-maatschappelijke aspecten van alternatieve vet- en eiwitbronnen worden achterhaald, zodat het duidelijk wordt wat de consument verwacht en hoe voedingsbedrijven hier succesvol kunnen op inspelen.

Afgeronde en lopende acties voor de themagroep Alternatieve Voedselbronnen

Het resultaat van deze acties kan u hier onder dit platform vinden als u geregistreerd en ingelogd bent op deze pagina. Registreer u hier.

 1. Afgerond: Flanders' FOOD heeft een overzichtelijk synthesedocument rond Micro-algen opgesteld waarin alle bestaande informatie is verwerkt: overzicht van de soorten macro- en micro-algen, de verschillende toepassingen in voeding, farmaceutische en chemische sector, de bestaande productiesystemen, wettelijke en technische barrières, economische en matschappelijke aspecten.
 2. Lopende: Via een aantal RADAR-artikels de bestaande kennis en nieuwe evoluties op vlak van insecten ter beschikking gestellen aan het brede publiek.
 3. Lopende: Flanders' FOOD zal een selectie maken van een aantal 'andere bronnen' die naast micro-algen en insecten binnen dit thema passen. Zo zullen er RADAR-artikels verschijnen over onder andere niet-oliehoudende zaden (zoals bv. quinoa) en het planteneiwit rubisco.
 4. Komende: Voor de themagroep Alternatieve Voedselbronnen zal een roadmap uitgewerkt worden waarin de verschillende mogelijkheden en opportuniteiten voor het integreren van nieuwe bronnen van eiwitten en vetten in kaart zullen worden gebracht. De eerste workshop om deze roadmap met de bedrijven uit te werken vindt plaats op 16 februari.

Projecten bij Flanders' FOOD in het kader van Alternatieve Voedselbronnen

Er werden tot nu toe al 2 onderzoeksprojecten opgestart binnen dit thema:

 • 'ENTOMOFOOD' - Toepassing van eetbare insecten in westerse voedingsproducten
 • 'PRESERVALG' - Micro-algen als bron van natuurlijke antioxidanten voor toepassingen in de voedingsindustrie

Bepaal mee de projecten en het vervolg van de acties binnen deze themagroep en registreer u hier.

Deelnemen

Vul het registratieformulier in en word lid van de themagroep.