Platformen

TG Microbiologie & Hygiëne

Wat zijn de grootste uitdagingen op gebied van microbiële veiligheid?
  • Hoe bederf door bacteriën, gisten en schimmels opvolgen en onder controle krijgen?
  • Hoe zit het met de houdbaarheidsdatum?
  • Waar zitten de uitdagingen en valkuilen op het vlak van hygiëne?

Acties voor de themagroep Microbiologie en hygiëne:

In de voedingsindustrie blijkt dat het hygiënisch ontwerp van productielijnen in het algemeen zeer goed is. Verbetering is mogelijk bij uitbreiding en slijtage van deze lijnen, maar zeker ook bij het ‘fit for purpose’ ontwerp van gebouwen of zones. Ook de mogelijke adaptatie van micro-organismen aan stress-condities kan een bedreiging vormen voor de voedselveiligheid of vroegtijdig bederf veroorzaken.

Wanneer het aankomt op product- en procesinnovaties doet de Belgische voedingsindustrie het opvallend beter dan onze buurlanden. Maar niet alles is mogelijk. Conserveermiddelen kunnen bijvoorbeeld niet zomaar weggelaten worden en bedrijven slagen er met de huidige bewaartechnieken niet meer in om de houdbaarheid van sommige gekoelde producten significant te verlengen. Op vlak van allergenen is het ontbreken van maximaal toegelaten limieten vaak een struikelblok.

  1. Wrap-up brainstormsessie
  2. Projectvoorstellen in de oproep 2015
  3. Hygiene for Food:4de editie  "Hou de microben buiten" met panelgesprek (29 september 2015)
  4. Food Factory of the Future (World Class Production): Nieuwe technologieën voor kwaliteit en houdbaarheid
  5. Roadmap (23 februari 2016)
  6. Hygiene for Food: 5de editie (najaar 2017)

RADAR-artikels voor de themagroep Microbiologie en hygiëne:

Nooit meer thermisch behandelen?

Hoe vordert het onderzoek naar niet-thermische verwerking? De 3 belangrijkste ontwikkelingen van deze workshop worden hier voor u samengevat en toegelicht: over plasma, hyperbaric storage en ultrasone golven.

Een recall kost stukken van mensen

The worst nightmare van een voedingsfabriek. Niemand wil dat mensen ziek worden of zelfs sterven na het eten van besmette producten. Helaas het risico bestaat.

Listeria monocytogenes klein krijgen door risicobeheersing

Listeria monocytogenes heeft eigenschappen die het voor producenten extra lastig maken om de risico’s te beheersen. Risico op uitgroei beoordelen kan aan de hand van voorspellende wiskundige modellen of via challenge testen

De koele bederver

Leuconostoc gelidum subsp. gascicomitatum is een melkzuurbacterie die snel en onverwacht bederf veroorzaakt in onze koel-bewaarde verpakte levensmiddelen.

Biofilmen detecteren en reinigingsprocessen controleren: nieuwe mogelijkheden

Biofilmen opsporen is één van de grooste uitdagingen in de voedingsindustrie. Ze zijn hardnekkig, ze laten zich niet gemakkelijk verwijderen en vormen de ideale kweekbodem voor micro-organismen. Het reinigingsproces controleren om er zeker van de zijn dat alle biofilmen verdwenen zijn is dan ook uitermate belangrijk. Draagbare hyperspectrale camera’s in combinatie met fluorescentie bieden hiervoor nieuwe mogelijkheden

Bepaal mee de projecten en het vervolg van de acties binnen deze themagroep en registreer u hier.