Platformen

TG Smaak & Aroma

Welke zijn de uitdagingen voor sensoriek in productiekwaliteit en productontwikkeling?
  • Hoe wordt omgegaan met de sensorische eigenschappen voor bepaling van de shelf-life?
  • Worden smaak (en geur, textuur, etc.) en smaakverschillen representatief en consequent beoordeeld tijdens productontwikkeling?
  • Kunnen de sensorische eigenschappen efficiënt en in de juiste richting bijgestuurd worden tijdens productontwikkeling, of is dit meer een ‘trial & error’ proces?
  • Is er voldoende kennis omtrent smaakvoorkeuren en hoe deze verschillen tussen personen, culturen, leeftijden, regio’s, etc.? Waar komen deze verschillen vandaan?

Acties voor de themagroep Sensoriek

Het belang van analytische testen bij de bepaling van de houdbaarheid van een product is al geruime tijd gekend onder voedingsproducenten. Maar stilaan wordt ook de toegevoegde waarde van sensorische analysen steeds meer onderlijnd. In deze context vragen voedingsbedrijven uitdrukkelijk naar meer mogelijkheden tot opleiding en training om eensgezindheid te bereiken bij alle interne departementen.

De smaakbeoordeling tijdens de ontwikkelingsfase van voedingsproducten gebeurt op vandaag onvoldoende representatief. Bovendien hangt de intensiteit van de beoordeling nauw samen met het segment dat wordt beoogd (premium product versus private label). Het ontbreken van een erkend accreditatieorgaan wordt door de voedingsindustrie naar voren geschoven als werkpunt. Wanneer bepaalde sensorische parameters tijdens productontwikkeling moeten bijgestuurd worden, gebeurt dit eerder door ‘trial & error’ dan door gerichte analyses. Ervaring en info verkregen via leveranciers draagt ook bij tot het verkrijgen van de nodige inzichten.

Zowel over smaakverschillen tussen regio’s, leeftijdsgroepen,… als over smaakdegradatie, smaakvorming, en smaakinteracties is kennis erg gegeerd. Desondanks blijft dit domein voor de meeste voedingsproducenten voorlopig een spreekwoordelijke blinde vlek.

  1. Projectvoorstellen in de oproep 2015
  2. Roadmap (8 maart 2016)

RADAR-artikel voor de themagroep Smaak en Aroma:

Rookcondensaten, het roken van de toekomst

De meningen over rookcondensaten of vloeibare rook zijn verdeeld, en dat komt voornamelijk door onwetendheid. Tijd dus voor een klare kijk. Daarom organiseerde de Food Pilot, het applicatie- en analysecentrum van Flanders’ FOOD en ILVO, samen met specialisten van Red Arrow, Gernal en de KU Leuven een workshop over het toepassen van rookcondensaten, of liquid smoke.

Een beetje eerherstel voor MSG

MSG heeft een slechte reputatie in de media en bijgevolg ook bij het grote publiek, ook al is er niet echt een wetenschappelijk onderbouwde reden voor. Maar nu haalt ook eens iets positief over MSG de kranten.

 

Bepaal mee de projecten en het vervolg van de acties binnen deze themagroep en registreer u hier.