Platformen

TG Valorisatie Nevenstromen

Hoe kunnen we een hogere toegevoegde waarde creëren voor nevenstromen en biomassa nog beter valoriseren?
 • Welke nevenstromen zijn er (hoeveel en waar)?
 • Welke componenten van waarde zitten in die van bestaande nevenstromen? Kunnen we deze extraheren?
 • Welke mogelijke producten kunnen gemaakt worden met de bestaande nevenstromen (over de sectoren heen)?
 • Inzetten op procesinnovatie: verbeterde processen voor minder nevenstromen en/of nevenstromen met meer waarde (bv. aanwezigheid nutriënten)

Acties voor de themagroep Valorisatie Nevenstromen

 1. Meer bekendheid aan het SYMBIOSE-platform, inclusief sensibilisering om een grotere toegevoegde waarde te creëren voor de nevenstromen. Dit gebeurde onder andere aan de hand van de organisatie van een eerste workshop op 25 november 2014 (FoodPilot, Melle) met de geïnteresseerde bedrijven i.s.m. SYMBIOSE en was specifiek gericht op de nevenstromen van de voedingsindustrie en hun valorisatie. Op basis van deze workshop worden matchen gezocht gebaseerd op de input uit de SYMBIOSE-database, en kan bekeken worden indien er verder onderzoek of bepaalde studies noodzakelijk zijn.
 2. In een latere fase kunnen de consortia uitgewerkt worden in samenwerking met Flanders’ FOOD en de kennisinstellingen.
 3. Op 6 oktober 2015 organiseerde Flanders' FOOD, ILVO en de Food Pilot (in samenwerking met ING) een tweede workshop met als titel 'Tijd voor actie - Plantaardige reststromen: haal eruit wat erin zit!' Het belang van onderzoek en economische drijfveren stonden centraal in deze workshop die de haalbaarheid van meer hoogwaardige valorisatiepistes in kaart bracht.
 4. Flanders' FOOD neemt concrete acties voor haar rekening binnen het Actieplan Duurzaam Beheer van Biomassareststromen 2015-2020 van de OVAM. Specifiek binnen de actieprogramma's 'Selectieve inzameling voedingsindustrie' en 'Bioraffinage van biomassa(rest)stromen ter valorisatie in de voedingsindustrie'.
 5. Flanders' FOOD geeft gratis advies om voedselverlies te voorkomen en nevenstromen optimaal te valoriseren via de Materialenscan. Dit initiatief van de OVAM en Agentschap Ondernemen stelt Flanders' FOOD in staat het materialenverbuik in een bedrijf in kaart te brengen en te bekijken op welke manier grondstoffen efficiënter kunnen ingezet worden.
 6. Voor de themagroepen Valorisatie Nevenstromen en Voedselverliezen zal een gezamelijke roadmap uitgewerkt worden waarin onder meer de verschillende mogelijkheden en opportuniteiten voor het valoriseren van biomassareststromen uitgebreid in kaart zullen worden gebracht.

Projecten bij Flanders' FOOD in het kader van Valorisatie Nevenstromen

Er werden tot nu toe al 2 onderzoeksprojecten opgestart binnen dit thema:

 • 'NOWaste' - Vezels en actieve stoffen van groenten- en fruitnevenstromen voor coedings- en voedertoepassingen met volledige uitwerking van pectineproductie
 • 'INNODRY' - Innovatief drogen van plantaardige en dierlijke stromen: optimalisatie voorbehandeling, droogproces en evaluatie economische haalbaarheid

Bepaal mee de projecten en het vervolg van de acties binnen deze themagroep en registreer u hier.