Projecten

Venticoveat

Preventie van besmettingen met coronavirus via luchttransmissie in slachthuizen en uitsnijderijen

Elk voedingsbedrijf staat voor de grote uitdaging om hun personeel coronavrij te houden. Echter is het aanbod zo groot dat voedingsbedrijven overspoeld worden met maatregelen en de nieuwste technieken om het coronavirus tegen te gaan. Vanuit het initiatief van de vleesindustrie is het project Venticoveat ontstaan, waarbij Flanders’ FOOD, ILVO en WTCB in samenwerking met FEBEV, de federatie van het Belgisch vlees, specifieke maatregelen zullen identificeren om de mogelijkheid van aërogene transmissie in vleesbedrijven maximaal in te perken. 

Tijdens het project zullen ventilatie- en voedselveiligheidsspecialisten een combinatie van preventieve acties bedenken, evalueren en demonstreren. Op die manier willen we de overdracht van het coronavirus via de lucht helpen te voorkomen. Daarnaast zal het effect van gerichte ingrepen op vlak van ventilatie gesimuleerd worden door de luchtstromen voorafgaand in kaart te brengen. Tot slot zullen we een bemonsteringsprotocol voor het coronavirus in sanitaire en condens waters ontwikkelen om zo een indicatie te krijgen over de besmettingsgraad en om vroegtijdig de aanwezigheid van het coronavirus op de werkvloer te detecteren. 

Onderzoeksplan

Met het Venticoveat project willen we bedrijven helpen om het risico op besmetting van COVID-19 te verlagen aan de hand van commercieel beschikbare oplossingen rond de verbetering van ventilatie en luchtkwaliteit. Concreet willen we dit doel bereiken door:

  • Het continu updaten en delen van informatie uit recente studies omtrent het coronavirus, aërogene transmissie en preventieve maatregelen;
  • Het uitwerken van mogelijke preventieve acties om aërogene coronatransmissie in vleesbedrijven te vermijden. Hierbij zal het hordenprincipe toegepast worden (Bescherming door een combinatie van maatregelen);
  • Het uitwerken van een bemonsteringsprotocol op stalen van het sanitaire water en condenswater om het coronavirus op te sporen. Deze kan dan dienen als indicator voor het effect van de ventilatiestudies in te schatten en voor een vroegtijdige detectie van een mogelijke besmetting op de werkvloer ('early warning');
  • Het in kaart brengen van ventilatiestromen in vleesbedrijven via in situ metingen bij 3 demonstrators en CFD-modellering;
  • Voorstellen van ventilatie-ingrepen op basis van de verkregen ventilatie-inzichten en de 3 generieke demonstratiecases;
  • Sensibilisatie voor preventieve aanpak en disseminatie van de projectresultaten naar de sector.

Samen met FEBEV willen we de projectresultaten versneld introduceren in slachterijen en uitsnijderijen nog vóór de nieuwe beleidsaanbevelingen van kracht zijn.

Doelgroep en verwachte resultaten

Het project zal voornamelijk bestaande kennis vertalen en verspreiden naar bedrijven uit de vleesindustrie, en richt zich vooral tot slachthuizen en uitsnijderijen. Weliswaar zal de informatie die uit het project zal vloeien ook van toepassing kunnen zijn voor andere sectoren in de voedingsindustrie.

FEBEV zal een belangrijke schakel zijn voor de disseminatie en valorisatie naar KMO's en niet-onderzoek intensieve ondernemingen uit de vleessector.

Naast de voedingsindustrie zal de HVAC sector inzichten kunnen verwerven aan de hand van dit project. Hiervoor zal WTCB de genereerde kennis naar deze sector kunnen overbrengen.

Uitvoerders

Dit project wordt gesteund door VLAIO en uitgevoerd in samenwerking met WTCB (BBRI) en ILVO, met begeleiding van FEBEV.

Deelnemen

Indien je interesse hebt om toe te treden tot de begeleidingsgroep of graag meer informatie ontvangt, neem dan contact op met één van de volgende personen:

  • Timothy Lefeber 

(E: timothy.Lefeber@flandersfood.com; M: +32 471 30 19 37) 

  • Lars Roba 

(E: lars.roba@flandersfood.com; M: +32 477 59 44 53)

  • Steven Van Campenhout 

(E: steven.vancampenhout@flandersfood.com; M: +32 475 57 95 13)