Projecten

Venticoveat

Preventie van besmettingen met coronavirus via luchttransmissie in slachthuizen en uitsnijderijen

Waarom dit project?

Elk voedingsbedrijf staat voor de grote uitdaging om hun personeel coronavrij te houden. Echter is het aanbod zo groot dat voedingsbedrijven overspoeld worden met maatregelen en de nieuwste technieken om het coronavirus tegen te gaan. 

Vanuit het initiatief van de vleesindustrie is het project Venticoveat ontstaan, waarbij Flanders’ FOOD, ILVO en WTCB in samenwerking met FEBEV, de federatie van het Belgisch vlees, specifieke maatregelen zullen identificeren om de mogelijkheid van aërogene transmissie in vleesbedrijven maximaal in te perken. 

Onderzoeksaanpak / Projectaanpak

Venticoveat is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK) met als doel bedrijven te helpen om het risico op besmetting van COVID-19 te verlagen aan de hand van commercieel beschikbare oplossingen rond de verbetering van ventilatie en luchtkwaliteit.

Tijdens het project zullen ventilatie- en voedselveiligheidsspecialisten een combinatie van preventieve acties bedenken, evalueren en demonstreren. Deze informatie zal continu gedeeld en geüpdate worden, op die manier willen we de overdracht van het coronavirus via de lucht helpen te voorkomen. 

Daarnaast zal het effect van gerichte ingrepen op vlak van ventilatie gesimuleerd worden door de luchtstromen in kaart te brengen via in situ metingen bij 3 demonstrators en CFD-modellering. Op basis van de verkregen ventilatie-inzichten en de 3 generieke demonstratiecases zullen een aantal voorstellen van ventilatie-ingrepen worden opgesteld.

Tot slot zullen we een bemonsteringsprotocol voor het coronavirus in sanitair afvalwater ontwikkelen. Deze kan dan dienen als indicator voor het effect van de ventilatiestudies in te schatten en voor een vroegtijdige detectie van een mogelijke besmetting op de werkvloer ('early warning'). 

Samen met FEBEV willen we de projectresultaten versneld introduceren in slachterijen en uitsnijderijen nog vóór de nieuwe beleidsaanbevelingen van kracht zijn.

Doelgroep en verwachte resultaten

Het project zal voornamelijk bestaande kennis vertalen en verspreiden naar bedrijven uit de vleesindustrie, en richt zich vooral tot slachthuizen en uitsnijderijen. Weliswaar zal de informatie die uit het project zal vloeien ook van toepassing kunnen zijn voor andere sectoren in de voedingsindustrie.

FEBEV zal een belangrijke schakel zijn voor de disseminatie en valorisatie naar KMO's en niet-onderzoek intensieve ondernemingen uit de vleessector.

Naast de voedingsindustrie zal de HVAC sector inzichten kunnen verwerven aan de hand van dit project. Hiervoor zal WTCB de genereerde kennis naar deze sector kunnen overbrengen.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering gebeurt in samenwerking met WTCB (BBRI) ILVO en Febev als onderaannemer.

 

Projectresultaten

Binnen het project hebben we bij enkele vleesbedrijven de luchtstromen onderzocht en gekeken welke preventieve maatregelen genomen zouden kunnen worden. Benieuwd naar onze resultaten, registreer u dan hier en ontvang via mail de link naar de presentaties en de opname!

Deelnemen

Indien je interesse hebt om toe te treden tot de begeleidingsgroep of graag meer informatie ontvangt, neem dan contact op met één van de volgende personen:

  • Lars Roba 

(E: lars.roba@flandersfood.com; M: +32 477 59 44 53)

  • Steven Van Campenhout 

(E: steven.vancampenhout@flandersfood.com; M: +32 475 57 95 13)