Projecten

Q-DNA

Een proactieve beheersing van de voedselveiligheid in de voedingsindustrie

Dit project wenst de beheersing van voedselveiligheid in de Belgische voedingsindustrie naar een volgend niveau te tillen. Door vandaag de proactieve en preventieve benadering in voedselveiligheid centraal te plaatsen via een grondige validatie van productieapparatuur en de verankering van een voedselveiligheidscultuur in het DNA van de hele organisatie, en dus in de geesten van alle medewerkers, binnen een voedingsbedrijf zal de Belgische voedingsindustrie weer een duidelijke voorsprong nemen op de (buitenlandse) concurrentie.

De Universiteit Gent (o.l.v. prof. Frank Devlieghere, prof. Liesbeth Jaxcsens en prof. Peter Vlerick) zal verder vertalend onderzoek uitvoeren en vervolgens zal Flanders’ FOOD deze kennis breed verspreiden. Het team bouwt verder op kennis uit twee recente doctoraten aan de Universiteit Gent, over respectievelijk een nieuwe vorm van procesvalidatie en het creëren van een voedselveiligheidscultuur. Beide aspecten staan nog haast volledig in zijn kinderschoenen in de Vlaamse voedingsindustrie.

Q-DNA is dus de roepnaam van een driejarig COOCK-project voor Belgische voedingsbedrijven die deze voorsprong willen nemen.

Het project heeft als doel om de voedselveiligheidsstatus van voedingsbedrijven significant te verhogen door in te zetten op 2 complementaire pijlers, nl. technologie en arbeidsorganisatie, en zal hiervoor state-of-the-art tools en methodes ontwikkelen die een voedingsbedrijf kan implementeren:

  • Pijler 1: procesvalidatiemethodes om te kunnen garanderen dat het werkelijke productieproces en het gebruikte productieapparaat voldoende voedselveiligheidsrisico’s reduceert en het bedrijf veilige en kwaliteitsvolle voeding produceert (process validation)
  • Pijler 2: managementtools om een positieve voedselveiligheidscultuur doorheen alle lagen en afdelingen van het bedrijf te creëren (food safety culture)

De concrete doelstellingen zijn:

  • Het verder uitbouwen van de collectie van surrogaatstammen voor validatie van microbiële inactivatie door industriële productieprocessen (3 generieke case studies) en het vertalen van de experimenten op laboniveau naar praktische, gevalideerde tools om het productieapparaat te valideren;
  • Tools en methodologieën te ontwikkelen en valideren in de praktijk (4 generieke case studies) om een sterke voedselveiligheidscultuur in de Vlaamse voedingsindustrie te introduceren en te implementeren, zodat de Vlaamse voedingsbedrijven de menselijke factor op organisatie-niveau ten volle kan benutten in de garantie van kwaliteit, hygiëne en voedselveiligheid van de producten;
  • Kennis verspreiden aan de hand van een interactief en iteratief activiteitenprogramma met oog op versnelde kennisimplementatie door de doelgroep.

Dit project wordt gesteund door Agentschap Innoveren en Ondernemen en uitgevoerd door Flanders’ FOOD in samenwerking met Universiteit Gent, met begeleiding van Fevia en Alimento 

Deelnemen

Hoe kun je deelnemen als bedrijf en een voorsprong nemen? Om de implementatie te vergemakkelijken voorziet het projectconsortium een interactief activiteitenprogramma met verschillende niveaus van participatie.

Wil je dit project vanop de eerste rij volgen en het onderzoek mee richting te geven? Je kan dan toetreden tot de begeleidingscommissie als je lid bent van Flanders' FOOD, Fevia en/of Wagralim, ten minste gedurende de looptijd van het project. Aan zo’n deelname is wel een waarborg verbonden.

Wil je bedrijf een testcase (casestudie) zijn in het onderzoek? Laat het ons dan weten. Of kom gewoon naar de vele opleidingen en studiedagen van het project!