Projecten

Bloemfunctionaliteit I 1/2

Invloed van bloemconstituenten en tarwe-/bloemveroudering op de bloemfunctionaliteit

Het onderzoek

Tijdens tarwe- en bloemveroudering treden veranderingen op die hun impact hebben op de verwerkbaarheid. Er bestaat echter geen eensluidende verklaring voor deze. Door de complexiteit van het tarwe- en bloemverouderingsproces kan er moeilijk op ingegrepen worden voor het optimaliseren van de bloemfunctionaliteit voor specifieke toepassingen (brood, cake, koekjes…). Daarnaast gebeurt de bepaling van de bloemkwaliteit in hoofdzaak op basis van standaardbloemspecificaties die vaak te weinig rekening houden met functionaliteitsparameters of met de bijdrage van verschillende bloemconstituenten tot de bloemfunctionaliteit. Vandaar dat standaardbloemspecificaties vaak onvoldoende zijn voor de bepaling van de bloemfunctionaliteit. Samenvattend kunnen we stellen dat, niettegenstaande het belang ervan, de huidige kennis van bloemfunctionaliteit en haar beïnvloedingsfactoren ontoereikend is.

Om inzicht te verwerven in de bloemfunctionaliteit – en de evolutie ervan in functie van de bloem- of tarweveroudering - en haar analytische bepaling, zullen in het project zowel de standaardanalysemethoden als alternatieve en additionele analysemethoden bestudeerd worden. Daarnaast gaat men op zoek naar de rol van specifieke componenten in de bloemveroudering, waarbij de invloed van bepaalde parameters in kaart wordt gebracht.

Dit project zal inzichten leveren in de bepaling van de bloemfunctionaliteit. Inzicht in de fysische en chemische veranderingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor het optimaliseren van de bloemfunctionaliteit. De kennis van bloemfunctionaliteit en het optimaliseren ervan is voor de graanverwerkende industrie van groot belang voor productontwikkeling, voor procesoptimalisatie en -controle, en voor het optimaliseren van de grondstofprijs.

Het onderzoek situeert zich rond volgende 'werkpakketten':

  • Kwalitatieve bepaling van de bloemfunctionaliteit:
  • Selectie analysemethoden voor de bepaling van veranderingen in de bloem(functionaliteit)
  • Evaluatie tarwevermaling op laboschaal
  • Selectie tarwetypes
  •  Impact van tarwe- en bloembewaring op de bloemfunctionaliteit en –performantie:
  • Impact van tarwe- en bloemveroudering op de bloemfunctionaliteit
  • Impact van bewaartemperatuur van bloem op de bloemfunctionaliteit
  • Rol van bloemlipiden in de veranderingen in de bloemfunctionaliteit tijdens tarwe- en bloembewaring
  • Impact van tarwe- en bloembewaring op de bloemperformantie in de broodbereiding
  • Studie van de relatie tussen bloemeigenschappen en bloemperformantie in de broodbereiding

Sectoren

Molens, industriële bakkerijen, cake- en koekjesproducenten en stakeholders van deze sectoren (bv. ingrediëntenleveranciers) vormen de doelgroep van dit project.

Projectuitvoerders

Laboratorium voor Levensmiddelenchemie en -biochemie (KULeuven)

Contactpersoon: Dr. Bert Lagrain

tel +32 16 32 16 27; bert.lagrain@biw.kuleuven.be

Deelnemen

Het project is afgelopen sinds 30/09/2012, maar het rapport met de resultaten kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de verantwoordelijke projectmanager (Veerle Rijckaert). De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.