Projecten

NORISK

Transmissiewegen van Norovirussen, opduikende humane pathogenen aanwezig in de voedselketen

Objectieven

  •  Ontwikkeling, optimalisatie en evaluatie van een real-time PCR methode en het bepalen van de specifi citeit, sensitiviteit en robuustheid ervan.
  • Evaluatie van de doeltreffendheid van verschillende virale concentratie-, extractie- en purifi catieprotocols voor allerlei levensmiddelen en een gedetailleerde uitwerking van een aangepaste extractiemethode voor vers en kant-en-klaar voedsel.
  • Ontwikkeling en implementatie van een standaard protocol voor routinedetectie van NVs in voedsel (zeevruchten en verse producten) met adequate controles.
  • Opheldering van de transmissiewegen (zoönose hypotese) door middel van moleculaire opsporingsmethoden, met enerzijds een overzicht van de NV-stammen overgedragen tussen mensen en dieren, anderzijds een globaal overzicht van de NV-stammen overgedragen via voedsel.
  • Analyse van NV-uitbraken: ontwikkelen van een scenario dat klinische data van uitbraken koppelt met hun voedselgerelateerde origine.
  • Ontwikkeling van een risicoprofiel.
  • Opvolging van de genetische evolutie van NVs: genetische profielen en opduikende recombinante stammen.

Meer info

http://www.belspo.be/belspo/ssd/science/projects/Norisk_nl.pdf

Deelnemen