Projecten

ProFibFun

Tailoring food protein functionality by rational design of fibrillar structures

PROFIBFUN zal een kennisplatform opbouwen dat het toelaat om op rationele wijze fibrillaire proteïneaggregaten te ontwerpen met technofunctionele eigenschappen die de kwaliteit en/of de verwerking van levensmiddelensystemen verbeteren, en tegelijkertijd een neutrale of positieve impact op de gezondheid hebben.

Dit project brengt een multidisciplinair onderzoeksconsortium bij elkaar met complementaire expertise uit de KU Leuven en de UGent, onder leiding van Prof. Jan Delcour (projectcoördinator), Prof. Joost Schymkowitz, Prof. Frederic Rousseau, dr. Sebastien Carpentier, Prof. Paul Van der Meeren, Prof. Paula Moldenaers en Prof. John Van Camp. 

De algemene doelstellingen zijn:

  • het ontwerp van functionele proteïnefibrillen afkomstig van ei- en graanproteïnen. Hierbij wordt de impact van procescondities op de vorming van amyloidfibrillen onderzocht. Speciale aandacht gaat naar het identificeren van kernregio's in deze amyloidfibrillen en hun aggregatie. Deze kennis vormt de basis voor het succesvol sturen van fibrilvorming bij proteïnen.
  • het evalueren van de techno-functionele eigenschappen van fibrillaire proteïneaggregaten.
  • het onderzoeken van de vorming, het voorkomen, en het belang van amyloidfibrillen in voedingssystemen. Om dit te onderzoeken wordt de complexiteit van modelsystemen verhoogt door toevoeging van andere levensmiddelenconstituenten of door het gebruik van mengsels van proteïnen van verschillende oorsprong.
  • het onderzoeken van de verteerbaarheid, opname en bioactiviteit van amyloidfibrillen uit voeding via 'in vitro' systemen.

Dit werk zal valorisatieopportuniteiten verschaffen voor business-to-business en business-to-consumer bedrijven. De resultaten van PROFIBFUN zullen vooral het onderwerp vormen van bilaterale opvolgprojecten. De verantwoordelijke valorisatiemanagers zijn dr. Kristof Brijs (LFORCE) en dr. Sofie Verdoodt (Food2Know).

Deelnemen

Dit project heeft een gesloten begeleidingscommissie bestaande uit voedingsbedrijven. 

Op uitgekozen momenten tijdens het projectverloop zal het onderzoeksconsortium communiceren via Flanders' FOOD naar een ruimere groep van bedrijven.