Projecten

Smaak

Sensorische kennis van een product, een stap dichter bij innovatie

Bedrijven uit de voedingsindustrie, waaronder tal van KMO’s worden geconfronteerd met snelle marktevoluties, zowel op vlak van nieuwe product/proceslanceringen als op vlak van nieuwe gezondheidstrends (denk maar aan producten met verlaagd vet-, suiker-, zoutgehalte of producten met functionele ingrediënten). Bij een groot aantal van deze innovaties spelen de sensorische eigenschappen van het product een zeer belangrijke rol. Het is nu eenmaal zo dat de appreciatie van een product bij de consument voor een zeer groot deel afhangt van de smaakgewaarwording van het product. Hierbij is het voor de voedingsmiddelenproducent van belang om een goede kennis in huis te hebben aangaande de sensorische fundamenten en karakteristieken van een product om zo snel en innovatief te kunnen inspelen op deze marktevoluties en zijn concurrentiepositie te behouden of zelfs te verstevigen. Er wordt echter in vele Vlaamse voedingsbedrijven nog vaak zeer empirisch omgegaan met de sensorische eigenschappen en de analyse van hun voedingsproducten wat de marktpenetratie van innovatieve producten kan belemmeren.

Vandaar dat in dit project een focus werd gelegd op:

  • kennis die het gericht inspelen op de sensorische karakteristieken van een product mogelijk maakt en
  • de methoden om deze karakteristieken op een objectieve manier vast te stellen

Het project had daarbij een aantal doelstellingen:

  • Algemene sensibilisering tot innovatie en in het bijzonder tot de thematiek sensoriek via verschillende acties zoals specifieke communicatie (nieuwsbrief, folder, website), bedrijfscontacten, aanspreekpuntfunctie, …
  • Kennisverspreiding en -valorisatie via publicaties, specifieke bijeenkomsten (seminaries, workshops) en netwerkactiviteiten: verhogen van het theoretische en praktische kennisniveau m.b.t. alle facetten van de sensorische karakteristieken van een levensmiddel.
  • Netwerking bevorderen tussen de gebruikers (voedingsindustrie) en de kennisaanbieders (kennisinstellingen, laboratoria voor sensorische analyse, leveranciers van analyseapparatuur,…), enerzijds via een (internationaal) compendium en anderzijds via een aantal specifieke bijeenkomsten (informatiedagen, workshops) of algemene bijeenkomsten (seminaries).

Aangezien kennis de sleutel is tot innovatie ging in dit project veel aandacht uit naar het efficiënt inventariseren, verspreiden en valoriseren van deze kennis. Hierbij werd per topic in samenspraak met de gebruikersgroep geëvalueerd wat de beste acties waren: synthesedocumenten, korte artikels in de Nieuwsbrief of het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten zoals seminaries en workshops.

Onder het thema 'Smaak & Aroma' kan u verschillende artikels en publicaties terugvinden die in het kader van dit project werden gepubliceerd.

Deelnemen

Dit project is afgelopen sinds 19/10/2010. Een deel van de output van het project is de handleiding 'Sensorisch onderzoek'. Meer info, en de mogelijkheid tot bestellen vindt u hier.