FLANDERS' FOOD RADAR

9 results
 • Wat zit er in ons voedsel? Zijn de geleverde ingrediënten wel "authentiek"? Spectrale detectiemethoden kunnen hierop een antwoord bieden.
  27/05/2015
 • Een gevaar voor de volksgezondheid is het meestal niet, waardoor controle en regulatie van de authenticiteit van levensmiddelen in veel gevallen niet aan een duidelijk wetgevend kader is onderworpen. Maar de consument wil steeds meer weten wat hij op zijn bord krijgt, en een producent wil ook zeker zijn van de ingrediënten die hij verwerkt. Hoe kan er meer zekerheid verkregen worden?
  05/09/2013
 • Het garanderen van voedselauthenticiteit is belangrijk voor hoge kwaliteitsproducten zoals extra ‘vierge’ olijfolie. Traditionele chemische technieken kunnen hiervoor ingeschakeld worden, maar deze zijn tijdrovend en kunnen enkel in een laboratorium omgeving uitgevoerd worden. Maar het kan ook eenvoudiger en directer met een optisch sensorsysteem dat gebaseerd is op diffuus licht absorptie spectroscopie en gebruik maakt van optische vezel technologie.
  22/11/2012
 • Het is er het seizoen niet voor, maar de vraag is zo nu en dan toch aan de orde: wat is goede marsepein ? Of scherper gesteld: wat is échte marsepein ? En hoe kom je dat te weten ?
  24/05/2012
 • Het Laboratorium voor Aromaonderzoek van KAHO Sint-Lieven in Gent optimaliseerde onlangs zijn expertise voor het uitvoeren van objectieve kwaliteitscontroles van witte peper. Hierbij wordt vooral gefocust op kwaliteitsverschillen tussen diverse origines, de aanwezigheid van off-flavours tengevolge van slechte oogst- en stockagescondities en eventuele vervalsingen bij nieuw aangekochte batches.
  16/12/2010
 • Het sturen van de kaasrijping en daarbij nog energie besparen ook ; het voorspellen van het gedrag van pathogenen of een tool om de zoutdistributie in ham en gerookte zalm te meten en zo het zoutgehalte kunnen optimaliseren: dit zijn enkele van de realisaties van het TRUEFOOD –project.
  01/07/2010
 • De jaarlijkse segmentatie van tomatenrassen is gebaseerd op tal van vrucht- en gewaskenmerken van een groot aantal nieuwe tomatenrassen. Het is geen koud kunstje om uit alle onderzoeksresultaten te beslissen of een nieuwe cultivar geschikt is om vermarkt te worden onder het Flandria-keurmerk. Een objectieve visualisatie van de resultaten kan de beslissing sterk vereenvoudigen
  15/10/2009
 • Bij de aanschaf van vulsystemen is het dikwijls zoeken naar een leverancier wiens materiaal beantwoordt aan de nodige kwaliteits - en houdbaarheidseisen. Het is niet eenvoudig om gesteriliseerde producten af te vullen in een kiemvrije omgeving. Uit het EHEDG-symposium van 9 en 10 maart 2009 voorafgaand aan de Anuga-Foodtec (Koln) kunnen een aantal interessante denkpistes worden geëxtraheerd.
  02/04/2009
 • Vleesproducten, voorverpakt of los verkocht, worden vereist de hoeveelheid vlees per diersoort weer te geven, bv. % rund, % varken, …. Een studie in Engeland, uitgevoerd door het FSA (Food Standards Agency), werd opgezet om het naleven van de Europese wetgeving te controleren en om de beste berekeningsmethode te verifiëren.
  08/11/2007