FLANDERS' FOOD RADAR

Results 1 - 10 of 62
 • Evenwichtige en veilige voeding, dat wenst iedereen. Een lekker fris appelsapje hoort daar ook bij. Maar de aanwezigheid van mycotoxines, toxische stoffen geproduceerd door bepaalde schimmels, kan echter de voedselveiligheid in het gedrang brengen.
  23/10/2017
 • Cadmium willen we echt niet in onze voeding hebben. Deze terechte bezorgdheid heeft aanleiding gegeven tot het opleggen van strenge concentratienormen voor cadmium in groenten. Er gaan zelfs stemmen op om deze normen in enkele gewassen verder te verlagen. Het afgelopen Flanders’ FOOD project FOODCAD dook in deze materie en zocht een pragmatische oplossing.
  24/08/2016
 • Verandert de inktcomponent nitrocellulose in schadelijke stoffen, wanneer voeding in een inktbedrukte verpakking in de oven of magnetron wordt verhit? Ja, soms, zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door ILVO en UGent.
  19/02/2016
 • De fipronil-hetze werpt weer een steeds terugkerende vraag naar voren. Kunnen we een besmetting met chemische contaminanten of toxines niet sneller en gemakkelijker detecteren dan via een klassieke labo-analyse? Uiteraard. Maak kennis met de MIP sensoren.
  04/11/2015
 • De stijgende vraag naar biologische voeding wordt ten dele gevoed door de perceptie dat deze producten meer nutriënten en minder schadelijke componenten bevatten. De wetenschappelijke wereld is echter verdeeld of er nu al dan niet nutritionele verschillen bestaan tussen biologische en niet biologische producten. Uit de hieronder beschreven meta-analyse blijkt dat biologisch geteelde gewassen een hogere concentratie aan antioxidanten bevatten en lagere concentraties aan cadmium. Bovendien vindt men er, in vergelijking met hun niet biologisch geteelde tegenhangers, minder frequent pesticide residuen in terug.
  11/11/2014
 • Verpakkingsdrukkerijen dienen contaminatie van voeding of andere materialen in de productieketen met inkt te vermijden. Met de traag drogende inkten die ze gebruiken is dat niet evident. Een GMP-maatregel is minder inkt aanbrengen zodat die sneller droogt. Maar hoe ver kan men daarin gaan zonder dat er zichtbaar kwaliteitsverlies van het verpakkingsdesign optreedt?
  19/08/2014
 • Wie voedselveiligheid van verpakkingen nastreeft zal ook rekening houden met lijmen die gebruikt worden voor het lijmen van folies of voor de etikettering! Feica (the Association of the European Adhesive & Sealant Industry) organiseerde voor de geïnteresseerden het seminarie: Safe Adhesives for Safe Food op 20 juni te Brussel.
  22/08/2013
 • Bisfenol A (= BPA) is een organische verbinding, afgeleid van fenol en wordt voornamelijk gebruikt in combinatie met andere chemicaliën voor de productie van plastics en harsen. Als building block vindt men BPA vaak terug in verpakkingsmaterialen van levensmiddelen en daar knelt het schoentje nu precies.
  27/06/2013
 • De Europese Commissie heeft de European Food Safety Authority (EFSA) geraadpleegd omtrent de veiligheid van fosfaat als voedseladditief. Dit gebeurde naar aanleiding van een onderzoek dat aantoonde dat een te hoge toegevoegde hoeveelheid fosfaat in voedsel schadelijk kan zijn voor de consument.
  18/04/2013
 • Het bedrukken van levensmiddelenverpakkingen is complex gezien de verschillende bedrukkingstechnieken en bijhorende inkten. Op dit moment is er geen EU-wetgeving die specifiek het gebruik van inkten in levensmiddelenverpakkingen reguleert. Ze moeten echter wel voldoen aan de algemenen veiligheidscriteria en andere wettelijke bepalingen omtrent materialen die in contact komen met levensmiddelen.
  07/02/2013