Nieuws

 • De spiraalfilter pers is een innovatieve technologie om sap te produceren. Door toepassing van vacuüm in de eigenlijke persstap, wordt een hoog saprendement verkregen, met maximaal behoud van de gezondheidsbevorderende componenten aanwezig in het fruit. Zowel harde als zachte vruchten kunnen geperst worden.
  25/03/2013
 • In februari ontving Flanders’ FOOD 133 ondertekende deelname-overeenkomsten. Lees hier welke projecten opgenomen werden in het dossier Flanders’ FOOD 3.0.
  07/03/2013
 • Het FOODINOFRA project, gesteund door het Agentschap Ondernemen, werd in september 2012 opgericht en heeft als doel de product- en procesinnovatie in de voedingsindustrie te stimuleren. Flanders’ FOOD, ILVO en Fevia Vlaanderen slaan hierbij de handen in elkaar. Zij brengen de pilootinfrastructuur en labo-infrastructuur die beschikbaar is in de Food Pilot, in andere kennisinstellingen en in bedrijven (zowel productiebedrijven als machinebouwers) in kaart. Op die manier creëert FOODINOFRA een open innovatie infrastructuur voor piloottesten.
  05/03/2013
 • In december 2011 werd het ERA-net SUSFOOD opgestart met als strategisch doel de wetenschappelijke samenwerking tussen EU lidstaten en geassocieerde staten te versterken. Dit om de doorstroming van de wetenschappelijke kennis (onderzoek) in verband met duurzame voedingssystemen te maximaliseren om tot een meer duurzame voedingsproductie en consumptie te komen. Binnen het ERA-net SUSFOOD wordt duurzaamheid in de voedingssector omschreven als een voedingssysteem dat voedselveiligheid ondersteunt; dat optimaal gebruik maakt van natuurlijke en humane bronnen en tevens de biodiversiteit en ecosystemen voor huidige en toekomstige generaties respecteert; dat cultureel aanvaardbaar en toegankelijk is; dat milieu verantwoord en economisch fair en waardevol is, en welke de consument in een nutritioneel veilige, gezonde en betaalbare voeding kan voorzien. In dit kader lanceert SUSFOOD de eerste oproep voor onderzoeksprojectvoorstellen.
  15/02/2013
 • 06/02/2013
 • Flanders' FOOD heeft ook in 2013 een gevarieerd programma aan workshops en studiedagen voor jullie in petto. Wij hopen jullie hierop talrijk te mogen begroeten. Bij deze bezorgen wij u graag een overzicht van de geplande events voor de eerste helft van 2013.
  10/01/2013
 • 13/12/2012
 • 12/12/2012
 • In de derde uitdaging van de Food Challenge 2020 staat het thema design centraal. Hoe kan design bijdragen aan de voedseluitdagingen die op ons afkomen?
  06/12/2012
 • Op zondag 25 november 2012 wordt, op initiatief van de Vlaamse regering, de tweede editie van de Dag van de Wetenschap georganiseerd. Met de Dag van de Wetenschap wil de Vlaamse regering wetenschap, wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties in de kijker zetten op verschillende locaties in Vlaanderen. Onderzoek, vorming, kennis en expertise behoren immers tot de belangrijkste grondstoffen van Vlaanderen.
  05/11/2012
 • 30/10/2012
 • In-line analyseappartuur, 3D product scanning, snelle analysemethoden…kom ze ontdekken op de Flanders’ FOOD Technology Day!
  17/10/2012
 • Van 25/09/12 tot en met 26/10/12 kunnen bedrijven hun interesse kenbaar maken in 2 haalbaarheidsstudies en in 74 voorstellen (deels ingediend door kennisinstellingen, deels door Flanders’ FOOD geïdentificeerd als prioritaire onderwerpen voor bedrijven).
  15/10/2012
 • Kennisinstellingen kunnen via de oproep 2013 van 25/09/12 tot en met 26/10/12 voorstellen indienen die één of meerdere van de 13 onderwerpen van de open call verder concretiseren/invullen.
  15/10/2012
 • ERA-net SUSFOOD voorziet 2 projectoproepen in het kader van duurzame productie in 2013 en 2014. In een eerste fase wordt een warme oproep gelanceerd aan alle bedrijven en kennisinstellingen om hun projecten inzake duurzame voedselproductie op te lijsten. Dit moet de zoektocht naar nog ontbrekende kennis en partnermatching vergemakkelijken.
  11/10/2012
 • 07/10/2012
 • 07/10/2012
 • Industriespecifieke oplossingen voor een klantgerichte en efficiënte bedrijfsvoering
  03/10/2012
 • De Food Pilot, een samenwerkingsverband tussen Flanders’ FOOD en ILVO, stelt zijn deuren open voor geïnteresseerde bedrijven uit food, non-food en kennisinstellingen. Kom ontdekken wat Food Pilot te bieden heeft en hoe Food Pilot u kan bijstaan om nieuwe concepten en producten te testen op semi-industriële schaal op 9 oktober 2012.
  20/09/2012
 • Deze zomer besliste de Vlaamse Regering om 6 extra Flanders' FOOD projecten financieel te ondersteunen. Deze nieuwe projecten zullen binnenkort opgestart worden. Deelnemen aan één of meerdere projecten is nog steeds mogelijk. Indien u dit wenst kan u hiervoor contact opnemen met de projectcoördinator.
  14/09/2012