Projecten

Lopende projecten

2DIGIT Towards Digital Food Factories
ColRobFood Naar een versnelde introductie van collaboratieve robots in de voedingsindustrie
i-FAST In-factory food analytical systems and technologies
i-FAST innovatieplatform en adviesverlening multidisciplinair forum van voedingsbedrijven en technologieaanbieders
i-FAST validatietraject FYSTEM Niet-invasieve fysische structuurbepaling van voedingsemulsies via lage - resolutie NMR
i-FAST validatietraject MOBISPEC Draagbare (hyper)spectrale analyse voor de werkvloer - van puntspectroscopie tot hyperspectrale camera's
Scope Voedingsindustrie Competentieprognose in kaart brengen van een voedingsindustrie in verandering
SensInFood Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0
WIFI 2020 Workplace innovation for the food industry
Cleansurface Beïnvloeding van kleefgedrag van RVS door chemische en fysische oppervlaktebehandeling voor preventieve, curatieve behandeling van fouling en biofilms
EXTENDLIFE Natuurlijke ingrediënten ter voorkoming van chemisch en microbieel bederf in bakkerij- en vleesproducten
HighQJuice Optimale productie van plantaardige sappen en purees met minimale impact op de kwaliteit
INNOCEREAL II Innovatieve fermentatiestrategieën om de aromavorming in bakkerijproducten te accentueren
OPTIDRYBEEF Safe and qualitative dry aging of beef
PROMILK Ontwikkeling en toepassing van een snelle methode voor de kwantificatie van de thermoresistente, bacteriële, proteolytische activiteit in rauwe melk
REDBOAR Reductie van berengeur in vleesproducten: alternatieve productieprocessen
Reskia Residuarme kiemremming op Belgische aardappelrassen is mogelijk
SAFEMEAT Strategieen voor het beheersen van pathogenen en gebruik van indicatorkiemen in de vleesketen
ENTOMOFOOD Toepassing van eetbare insecten in westerse voedingsproducten
MeatHybrid Substitution of animal by plant proteins in meat products
OPTIVEG Optimaal kwaliteitsbehoud van vers versneden groenten onder fluctuerende temperatuur- en O2-condities
FINESWEET In het spoor van Stevia: Functionaliteit van natuurlijke bulkstoffen in combinatie met nieuwe natuurlijke zoetstoffen in zoetwaren
GLUeLESS De rol van de verschillende ingrediënten in de kwaliteitsbepaling van glutenvrij brood

Flanders' Food in Nationale en Internationale projecten

Lopende Projecten
Codesign Aliment Begeleidingstraject rond codesign en cocreatie voor kmo's uit de agrovoedingsindustrie
Food from Food Plant based product innovation
Food Heroes To optimise (re)use of material and natural resources in North-West Europe
Terafood Compacte en goedkope Terahertz sensor voor het monitoren van voedselkwaliteit
GlycoProFit Kost-efficiënte synthese van gezondheidsbevorderende glycobiosen
OPTIMEAT Snellere, betere en efficiëntere productontwikkeling en voorspelling van de consumentenappreciatie voor een breed gamma vleesproducten

Afgeronde projecten

Einddatum
Acrylamide Beheersing van de acrylamideproblematiek in de verwerkende aardappelsector 31/12/2009
Chillmeat Koeling van runderkarkassen: optimalisering en alternatieve systemen 30/11/2013
MICROSENS Relatie tussen kiemgetallen, microbiële metabolietvorming en sensorische kwaliteit van levensmiddelen 31/12/2011
ALLMOD Risico-evaluatie van allergenen in functie van proces-, product- en installatie-eigenschappen tijdens verdringing en na reiniging 14/02/2013
Bloemfunctionaliteit I Evaluatie van de bloemfunctionaliteit voor graangebaseerde toepassingen 30/11/2009

Opvolging van partnerprojecten

Lopende Projecten
SUSFOOD SUStainable FOOD production and consumption