Projecten

Microbiologische houdbaarheid

Verlengen van de microbiologische houdbaarheid

Doelstelling en onderzoeksaanpakOnderzoek naar het verlengen van de microbiologische houdbaarheid met aandacht voor:

  • Verpakking en invloed van O2 op microbiële ontwikkeling
  • Hoge Hydrostatische Druk (HHD) behandeling
  • Psychrotrofe pathogene sporenvormers

Modelvoedingsproducten:

  • Verpakte levensmiddelen
  • Minimaal behandelde levensmiddelen
  • Kant-en-klaar maaltijden

Werkpakketten

Werkpakket 1: Verpakking

De microbiële ontwikkeling op/in een levensmiddel kan in een belangrijke mate worden beïnvloed door de gebruikte verpakkingstechnologie. In het eerste werkpakket zal getracht worden om meer inzichten te verwerven in het belang van verpakkingseigenschappen en verpakkingsconfiguraties (grootte kopruimte, restzuurstof, …) op de microbiële ontwikkeling van bedervers en pathogenen.

Hierbij zal voornamelijk de impact van zuurstof in de omringende atmosfeer nagegaan worden op de microbiologische kwaliteit en stabiliteit van enkele geselecteerde levensmiddelen. Onder meer melkzuurbacteriën (vleeswarensector, aardappelproducten, kant-en-klaar maaltijden), gisten (zure producten en bakkerijproducten), schimmels (bakkerijsector) en de psychrotrofe pathogeen Listeria monocytogenes (vleeswarensector) kunnen onderzocht worden.

Werkpakket 2: Hoge Hydrostatische drukbehandeling

Een tweede werkpakket beoogt een grondige en geïntegreerde studie van de mogelijkheden van Hoge Hydrostatische Druk (HHD) behandeling als milde conserveringsmethode voor houdbaarheidsverlenging van minimaal behandelde levensmiddelen. Er zullen in het project drie verschillende model-levensmiddelen opgenomen worden die relevant zijn voor verschillende productgroepen:

(i) zure fruit-gebaseerde producten(ii) licht zure geparticuleerde producten op basis van plantaardige (maaltijd)componenten, en (iii) gekookte vleesproducten.

Hoewel de microbiologische houdbaarheid hierbij centraal staat, zal uiteraard ook rekening gehouden worden met andere aspecten zoals nutritionele en sensorische kwaliteit. Verwacht wordt dat het project een belangrijke hindernis zal wegnemen die de implementatie van HHD technologie in de Vlaamse levensmiddelenindustrie momenteel in de weg staat.

Werkpakket 3: Psychrotrofe pathogene sporenvormers

In het derde werkpakket is het de bedoeling om praktisch inzicht te geven in het gedrag van twee specifieke pathogene sporenvormers in gekoelde kant-en-klaar maaltijden, namelijk psychrotrofe Bacillus cereus en psychrotrofe Clostridium botulinum. Voor producenten van kant-en-klaar maaltijden is het immers essentieel te kunnen garanderen dat beide psychrotrofe pathogenen niet kunnen uitgroeien tot niveaus waar toxineproductie plaatsgrijpt. Er zal onder meer kritisch geëvalueerd worden hoe sporen mogelijks geïnactiveerd kunnen worden door verhittingsstappen en hoe de uitgroei van ontkiemde sporen door additionele horden (bijv. via verpakking, natuurlijke antimicrobiële componenten, …) gecontroleerd kan worden.

Deelnemen

Het project is afgelopen sinds 30/11/2009, maar het rapport met de resultaten kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de verantwoordelijke projectmanager (Stefan Coghe). De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.