Projecten

Reskia

Residuarme kiemremming in aardappelen

PROBLEEMSTELLING

Bedrijven in de Belgische aardappelindustrie worden door hun afnemers steeds vaker geconfronteerd met de vraag naar residuloze aardappel(producten). Deze vraag wordt gedreven door de toenemende druk op na-oogstbehandelingen vanuit retail en consumentenorganisaties. Er is dan ook een groeiende nood aan aardappelen bewaard zonder gebruik van chloorprofam (CIPC). Ondanks jarenlang onderzoek in het buitenland is er nog geen enkel alternatief dat op brede schaal zijn weg gevonden heeft naar de praktijk. Met dit project willen de onderzoekspartners economisch haalbare bewaarmethoden aanreiken om aardappelen residuloos te bewaren, zonder in te boeten aan kwaliteit.

ONDERZOEKSAANPAK

  • WP1: Grondige literatuurstudie alternatieven voor CIPC. Thema’s hierbij zijn fysiologie van de knol en kieming, bewaartechniek, alternatieve kiemremmingsmiddelen, toepassingsapparatuur.
  • WP2: Bewaarinfrastructuur op punt stellen. Bepalen van de bewaarstrategieën om voldoende antwoorden te genereren d. m. v. een slimme combinatie van middelen.
  • WP3: Uittesten potentieel bewaarstrategieën zonder residu. Technische en economische haalbaarheid van de strategieën met evaluatie van hun effectiviteit, zowel naar kiemremmend effect tijdens als na de bewaarfase (shelf-life), als naar kwaliteitsbehoud van de aardappelen.
  • WP4: Correctiestrategieën om de tekorten in de basisstrategieën bij te sturen.
  • WP5: Coördinatie en valorisatie

DOELGROEP EN VERWACHTE RESULTATEN

Bewaarmethoden voor de versmarkt verschillen van deze voor de aardappelverwerkende industrie:

• Voor de versmarkt wordt gezocht naar bewaarmethoden met nog betere prestaties op vlak van kwaliteit (smaak, bakeigenschappen, geur), kostprijs, shelf life, energieverbruik.

• Voor de aardappelverwerkende industrie is het de uitdaging om nieuwe bewaarmethoden op grote schaal te introduceren, voorbij de huidige niches die zich beperken tot producten van de biologische teelt en lange bewaring in diepvries van afgewerkt residuloos product.

UITVOERDERS

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van aantal onderzoeksgroepen van de kennisinstelling en aantal onderzoeksgroepen van kennisinstelling.

Hoofduitvoerder: Inagro - Akkerbouw onder leiding van Kürt Demeulemeester (kurt.demeulemeester@inagro.be)

Mede-uitvoerder: Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) vzw onder leiding van Marc Goeminne (mg@proefcentrum-kruishoutem.be)

Deelnemen

Het project is gestart op 1 januari 2015 en loopt tot december 2017 (projectduur 3 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling). 

De jaarlijkse projectbijdrage voor projectdeelname bedraagt:

De-Minimisregel is van toepassing. De subsidie wordt toegekend als onrechtstreekse staatssteun evenredig aan het aantal deelnemende bedrijven aan het project. Het bedrag voor onrechtstreekse staatsteun voor het project is vastgesteld op 440 euro per jaar.

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de projectbeheerder Marie Demarcke.

Marie.Demarcke@flandersfood.com