Projecten

SeniorFOOD

Voeding voor senioren: Opportuniteiten en uitdagingen

Opportuniteit en kader van de studie

Voeding speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van mensen. Enerzijds is het noodzakelijk om te overleven, anderzijds heeft voeding ook impact op de gezondheid (chronisch en acuut, preventief of als behandeling van klachten), op het sociaal functioneren (gelegenheid tot ontmoeten, gezelligheid, …) en op het psychologisch welbevinden (lekker eten, voldaan gevoel, …).

Deze impact is a fortiori aanwezig bij ouderen, waar de toenemende levensverwachting de gezondheid, het sociaal functioneren en het psychologisch welbevinden onder druk kan zetten. Het ontwikkelen van aangepaste voedingsmiddelen die aan deze maatschappelijke veranderingen tegemoet komt is dan ook een belangrijke economische opportuniteit voor bedrijven, maar tegelijk ook een maatschappelijke en ethische verplichting gezien de alsmaar toenemende vergrijzing in de westerse landen.

onderzoeksaanpak en resultaten

In deze haalbaarheidsstudie werden de verschillende domeinen die gerelateerd zijn aan voeding voor senioren geïnventariseerd vanuit een bedrijfsmatige invalshoek. Er werd dus bestudeerd welke informatie beschikbaar is over voeding voor ouderen in de meest brede betekenis, en deze informatie werd meteen geïnterpreteerd naar relevantie voor de voedingsbedrijven in het kader van de economische en technologische haalbaarheid van productontwikkeling voor deze doelgroep.

De belangrijkste conclusies uit het project kan u alvast bekijken in onderstaand filmpje.

De resultaten zijn:

 • een inventaris van de beschikbare informatie (met uitgebreide verwijzing naar de bronnen) met een conclusies bij de relevante informatie
 • een aantal roadmaps met enerzijds een interpretatie van de informatie met de opportuniteiten voor de bedrijven en anderzijds de leemtes in wetenschappelijke kennis en in zorgbehoeften

Gezien de grote complexiteit en multidisciplinariteit van de haalbaarheidsstudie, werden de verschillende facetten bestudeerd, geïnventariseerd en geëvalueerd vanuit twee invalshoeken / assen:

 • As 1: “Waarom is een aangepaste voeding nodig voor deze doelgroep?”
 • As 2: “Hoe wordt het product aangeleverd tot bij de consument?”

Hierdoor werd de inventaris, samenvatting en de roadmap uitgewerkt aan de hand van de meest logische aanknopingspunten voor de bedrijven om het huidige productgamma en de opportuniteiten op de markt af te toetsen. De doelgroepbedrijven krijgen op die manier een overzicht van de verschillende factoren waarmee ze rekening moeten houden bij het benaderen van de senior als consument, zowel bekeken vanuit productontwikkeling als vanuit een businessmodel. Deze nieuwe mogelijkheden kunnen vervolgens bedrijfsintern worden ontwikkeld of in samenwerking met een kennisinstelling in een vervolgonderzoek.

De detailstudie van de verschillende facetten werd opgedeeld in vier werkpakketten (WP) op basis van de wetenschappelijke inhoud:

 • WP1: Socio-Economische haalbaarheid
 • WP2: Medisch-nutritionele aspecten
 • WP3: Technologische en wettelijke haalbaarheid
 • WP4: Coördinatie, integratie, disseminatie en valorisatie

Doelgroep bedrijven

De resultaten van dit project kunnen interessante inzichten geven aan een brede doelgroep van voedingsbedrijven, ingrediëntenleveranciers en producenten van voedingssupplementen, cateraars en leveranciers van grootkeukens. Kortom, eenieder die een rol wenst te spelen in de ontwikkeling en het aanbod van voeding die aangepast is aan de noden van verschillende groepen van ouderen. Daarbij wordt verwacht dat bedrijven specifiek gaan inzetten op innovatie gericht naar deze consumentengroep, en daarbij ook gebruik zullen maken van wetenschappelijke informatie en tools die daarvoor ter beschikking komen, zowel binnen het huidige project als in eventuele vervolgprojecten.

Uitvoerders

Het project werd aangevraagd en gecoördineerd door Flanders’ Food. De uitvoering was in handen van twee onderzoeksgroepen van de KU Leuven en twee onderzoeksgroepen Thomas More.

Hoofduitvoerder: KU Leuven:

 • Lab4Food (Departement Microbiële en Moleculaire Systemen)
 • Afdeling Klinische en Experimentele Endocrinologie (Dept. Klinische en Experimentele Geneeskunde)

Mede-uitvoerder: Thomas More:

 • Lab4Food (Groep Gezondheid en Welzijn)
 • Cebud (Groep Gezondheid en Welzijn)

Deelnemen

Het project is afgelopen op 28/02/2015, maar het rapport en de roadmap kunnen wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de verantwoordelijke projectmanager (Charlotte Boone). De prijs hiervan is gedurende de eerste twee jaar na afloop van het project gelijk aan de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf:

# Werknemers

Lid

Niet-lid

<50

1400 €

1900 €

51 - 100

2100 €

3100 €

101 - 150

2800 €

4300 €

151 - 200

3500 €

5500 €

201 - 250

4200 €

6700 €

>250

5600 €

8600 €


Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met Charlotte Boone