Projecten

ColRobFood

Naar een versnelde introductie van collaboratieve robots in de voedingsindustrie

Het project ColRobFood richt zich tot de producerende bedrijven uit de voedingssector en de integratoren/technologieaanbieders binnen de wereld van flexibele automatisering. Het opzet van dit project is om beide doelgroepen dichter bij elkaar te brengen door enerzijds de toepassingsmogelijkheden van collaboratieve robots (cobots) te demonstreren en anderzijds de drempels voor de implementatie in de voedingssector te verlagen.

Probleemstelling

Voedingsbedrijven worden vandaag de dag geconfronteerd met een stijgende productvariëteit en de vraag om steeds sneller en goedkoper te produceren, zonder hierbij in te boeten op kwaliteit. Daarenboven wordt het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel steeds moeilijker. Om concurrentieel te kunnen blijven, dient het productieapparaat getransformeerd te worden naar een flexibel, responsief en adaptief systeem waar medewerkers optimaal en kwalitatief worden ingezet en er oog is voor hun welzijn. 

Het productieproces in voedingsbedrijven telt nog een aanzienlijk aantal manuele operaties die veel mankracht vragen, terwijl ze weinig toegevoegde waarde hebben voor het product. Traditionele automatisatie (typisch industriële robotinstallaties) biedt vaak geen oplossing omwille van de hoge investeringskost, stijgende productvariëteit, dalende reeksgrootte en nood aan technisch personeel. Collaboratieve robots, ontwikkeld om op een veilige manier samen te werken met de mens, bieden potentieel om een antwoord te bieden aan bovenstaande uitdagingen voor de voedingsbedrijven.

Doelstellingen en aanpak

Ook voor voedingsbedrijven bieden cobots potentieel om een antwoord te bieden aan de uitdaging om een aantal manuele operaties op een flexibele en laagdrempelige manier te automatiseren. Er zijn echter nog een aantal specifieke uitdagingen die we binnen voorliggend project willen aanpakken:

  • “Handen voor de cobot”: producten met verschillende geometrie en oppervlaktestructuur moeten gemanipuleerd worden (vb. praline met crumble). Standaard grijpers zijn vaak niet geschikt. Specifieke multifunctionele grijpers (food-grade, reinigbaar, …) zijn noodzakelijk om een waaier aan producten efficiënt te kunnen manipuleren. Voorbeelden hiervan zijn ondermeer multifunctionele 3D geprinte grijpers die vandaag de dag al ingezet worden voor specifieke toepassingen in de voedingssector.
  • “Ogen voor de cobot”: de operator manipuleert niet enkel de producten, maar voert vaak ook een kwaliteitscontrole uit. De cobot zal uitgerust moeten worden met een visiesysteem om 1) de producten te identificeren voor manipulatie en 2) waar mogelijk de kwaliteit van het product te controleren (al dan niet in samenwerking met de operator). Dit kan gaan van eenvoudige RGB-camera’s tot meer hightech 3D camera’s of spectrale systemen.
  • “Gevoel voor de cobot”: bepaalde handelingen vragen gevoel (vb. vastnemen en wegplaatsen van fruit, pralines, …) om te vrijwaren dat de producten niet beschadigd worden (zowel bij het vastnemen als het positioneren). De cobot zal uitgerust moeten worden met sensitieve technologie (vb. kracht/moment sensoren) om een range aan producten op de gepaste manier te kunnen manipuleren.
  • Veilige en efficiënte mens/robot samenwerking: de cobot moet als technologische assistent ingezet worden naast de operatoren die waardevol werk doen (vb. kwaliteitscontrole). Dit dient in een veilige setting te kunnen gebeuren. De werkpost zal herontworpen moeten worden met de nodige aandacht voor veilige mens/robot samenwerking. Bijkomend moet voldoende aandacht besteed worden aan laagdrempelige oplossingen: de programmeereffort moet beperkt blijven.

Het project, “ColRobFood”, beoogt de ontwikkeling en validatie van een aantal bouwblokken, concepten, proof-of-concept demonstratoren en praktische richtlijnen voor versnelde introductie en integratie van cobots in de voedingsindustrie. De projectresultaten moeten toelaten om cobotapplicaties met groot potentieel en directe impact op korte termijn, tot bij de bedrijven te brengen (verlagen van de drempel en het versnellen van de uitrol).

Doelgroep

Het project “ColRobFood” richt zich tot de producerende bedrijven uit de voedingssector en de integratoren/technologieaanbieders binnen de wereld van flexibele automatisering. t blijven (de operator die met de cobot werkt moet deze kunnen programmeren) en de cobot toepassingen moeten vlot aangepast kunnen worden in functie van de operatie die men wenst te automatiseren

Uitvoerders

Dit project is een samenwerking tussen Sirris en Flanders' FOOD. 

Deelnemen

Het project gaat van start op 1 september 2018 en loopt tot 3 november 2020.  Voor meer info contacteer michele.kint@flandersfood.com.