Projecten

RepEAT

Waterhergebruik in de voedingsindustrie

Dit samenwerkingsproject heeft als doel om voedingsbedrijven te ondersteunen in hun streven naar minder waterverbruik en beter water(her)gebruik.  Hierbij zal er onderzocht worden of het technologisch mogelijk is om water te hergebruiken in de voedingsindustrie in die mate dat 65% van het afval- en proceswater kan hergebruikt worden. Dit zou aanleiding kunnen geven tot een waterbesparing van 20% tot 50% in voedingsbedrijven.

Dit speerpuntclusterproject van Flanders’ FOOD is een samenwerkingsproject tussen Brouwerij Haacht, Citrique Belge, Pantarein Water en Volys en wordt gesteund door VLAIO.

 

       

Deelnemen

Voor vragen rond dit project, contacteer Bianca Lefevere: bianca.lefevere@flandersfood.com