Projecten

MicroWave Pilot

In gebruikname van een inline microgolf waarbij maaltijden (op pilootschaal) bereid en geregenereerd kunnen worden

 

Aanleiding

De voedingssector is op vandaag in België de grootste industriële sector. Binnen West-Vlaanderen zorgt zij voor een rechtstreekse werkgelegenheid van zo’n 17.000 werknemers, verspreid over ruim 900 bedrijven, waarvan het merendeel KMO’s.

Op vlak van productinnovatie is de vraag naar meer gepersonaliseerde voeding een onmiskenbare trend in onze maatschappij. Deze vloeit voort uit een sterk toegenomen individualisering en culturele diversiteit in combinatie met een groeiend bewustzijn rond voeding en gezondheid. Aangepaste voeding voor specifieke doelgroepen (glutenvrij, lactosevrij, halal, diabetici, senioren, sporters, voeding voor personen met kauw- en slikproblemen, …) eist dan ook meer en meer zijn plaats op in het huidige gezondheids- en zorglandschap. Deze vraaggedrevenheid vanuit de eindgebruikers daagt de voedingsindustrie uit om voedingsproducten te ontwikkelen op maat voor specifieke doelgroepen en op deze manier met oplossingen te komen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit impliceert vaak kleinere volumes, waarbij er niettemin moet gestreefd worden naar een rendabel businessmodel.

Bij het zoeken naar oplossingen voor deze uitdagingen worden we geconfronteerd met een aantal ontbrekende schakels in het innovatielandschap, zowel materieel als immaterieel van aard.

Het bereiden van maaltijden voor een specifieke doelgroep impliceert dat er installaties en infrastructuur aanwezig is die een beperkt aantal maaltijden kan bereiden en/of regenereren.

In voedingsbedrijven is het enerzijds zo dat de aanwezige productielijnen niet geschikt zijn voor het uitvoeren van piloottesten waarbij een prototype van maaltijden of voedingscomponenten in beperkte oplage wordt bereid en/of geregenereerd. Deze beperkte producties zijn noodzakelijk in de pilootfase waarbij men het nodige onderzoek moet doen om de maaltijd of de maaltijdcomponent nutritioneel en organoleptisch op punt te stellen (door bijvoorbeeld smaaktesten).

Anderzijds is het zo dat het vaak om erg specifieke producten gaat, die maar in een beperkte oplage moeten bereid worden. Voedingsbedrijven beschikken vaak niet over de apparatuur om deze maaltijden/maaltijdcomponenten te bereiden.

Voor zorginstellingen en grootkeukens is het een uitdaging om maaltijden of maaltijdcomponenten te regenereren of klaar te maken voor consumptie op het gewenste tijdstip. Bovendien zorgt de diversiteit in maaltijden die op hetzelfde tijdstip klaar moeten zijn om te voldoen aan de gepersonaliseerde wensen/behoeften van de klanten/patiënten voor een bijkomende moeilijkheid. 

Voedingsondernemingen, grootkeukens en zorginstellingen stoten op technologische uitdagingen betreffende bereiding en regeneratie van kwaliteitsvolle maaltijden/voedingscomponenten. Dit toestel zal technologische mogelijkheden/antwoorden bieden om hierop in te spelen. Voor zowel voedingsbedrijven, grootkeukens als zorginstellingen kan een inline microgolf heel wat voordelen hebben: gebruiksgemak, performantie, snelheid en capaciteit. Een inline microgolf is een microgolfoven die in een lijn is opgesteld, dit betekent dat het product (een maaltijd of een maaltijdcomponent) er aan de zijde van de oven ingaat en aan de andere zijde, na voorgaren of regenereren (opwarmen), uitkomt. Een pilootinfrastructuur biedt ook het voordeel om voor bedrijven testen te kunnen doen die gemakkelijk kunnen opgeschaald worden. Testen die niet kunnen uitgevoerd worden op de nu aanwezige productielijnen of binnen de keukens van de zorginstelling.

Doelstelling

In dit project willen we overgaan tot de aankoop en in gebruikname van een inline microgolf waarbij maaltijden in beperkte hoeveelheid (in vergelijking met een gangbare productielijn in een bedrijf) bereid kunnen worden alsook kunnen geregenereerd worden.

Dit toestel zal volledig ten dienste staan van academisch onderzoek, contractonderzoek en testen van bedrijven en kennisinstellingen. Binnen het onderzoek kunnen op pilootschaal maaltijden bereid en geregenereerd worden en kan de impact van de microgolftechnologie op de nutritionele en organoleptische kwaliteit worden nagegaan. Ook onderzoek naar voedselveiligheid van de op deze manier bereide maaltijd(component)en kan uitgevoerd worden. Met het toestel kunnen bedrijven op pilootschaal nagaan welke opportuniteiten inline microgolftechnologie kan bieden voor hun producten en processen. Zorginstellingen die vaak op korte tijd heel wat maaltijden moeten regenereren kunnen testen hoe een inline microgolf de kwaliteit van afgeleverde maaltijden enerzijds en efficiëntie anderzijds zou kunnen verbeteren.

Resultaten van onderzoek zullen uitgebreid gedissemineerd worden en de mogelijkheden van de microgolf zullen uitgebreid gedemonstreerd worden via allerhande flankerende acties: individuele begeleiding, netwerkacties....

Doelgroep

Doelgroep van dit project zijn voedingsbedrijven, grootkeukens en zorginstellingen met wie een daadwerkelijke samenwerking zal worden aangegaan om experimenteel onderzoek uit te voeren naar gebruik van de microgolf alsook haalbaarheidstesten voor de implementatie van een dergelijk toestel in het eigen bedrijf/eigen keuken.

Specifiek onderscheiden we enerzijds de ruime voedingsindustrie, producenten van bereide maaltijden en grootkeukens waar maaltijden voor de zorginstellingen worden bereid en anderzijds de zorginstellingen op zich die maaltijden regenereren. Onder de ruime voedingsindustrie worden zowel ingrediëntenleveranciers, producenten uit diverse sub-sectoren en cateraars verstaan. De voedingsindustrie is in 2013 uitgegroeid tot de belangrijkste industriële sector in België. Onder zorginstellingen vallen ziekenhuizen, publieke en private woonzorgcentra en revalidatiecentra. De gegenereerde kennis zal uiteindelijk nuttig zijn voor de ganse maatschappij en de gezondheidssector als geheel. 

Deelnemen

Deelnemen aan het project is niet mogelijk aangezien het gaat om een investeringsproject. Gebruik maken van de MicroWave Pilot als hij operationeel is, is natuurlijk wel mogelijk. Ingebruikname is gepland voor begin 2022. Houd onze nieuwsbrief in de gaten!