Projecten

InFlOOD

Een studie naar de impact van media op voedselconsumptie in Vlaanderen

Projectinhoud

Het wetenschappelijk doel van InFlOOD is te bestuderen hoe food media (gedefinieerd als alle massacommunicatie over voeding en eten met uitzondering van traditionele reclamecampagnes en voorlichtings-/ gezondheidscampagnes) de voedselconsumptie patronen in Vlaanderen beïnvloeden. De overvloed van -dikwijls tegenstrijdige en niet evidence-based mediaberichten over voeding zaaien verwarring. In deze context is het voor de voedingsindustrie en gezondheidsorganisaties een hele uitdaging om nog effectief te communiceren over voeding en voedingsrichtlijnen. Ons doel is om van de steeds groeiende groep erg succesvolle food influencers te leren hoe we beter kunnen communiceren over voeding. Als een groep van academici, gezondheidsorganisaties, voedingsproducenten en media producenten willen we positieve, krachtige evidence-based boodschappen over voeding verspreiden.

De concrete doelen van InFlOOD zijn:

1. Vertrekken van een diepgaande historische analyse om de inhoud van populaire food media te bestuderen in relatie tot de Vlaamse voedselconsumptiecijfers:

2. Inzoomen op de potentiële rol van de beroemdheidsstatus van populaire food influencers,

3. Ontwikkelen van communicatie strategieën die gebruik maken van het discours van de meest invloedrijke voedingsgoeroes (hoe communiceren) toegepast op evidence-based informatie (welke boodschap) over voeding(srichtlijnen), door middel van:

4. Het opzetten van een onafhankelijk communicatieplatform over voeding, dat doorverwijst naar de diverse expert-organen.

De valorisatie van het project zal bekomen worden via drie routes:

Route 1: Evidence-based output opleveren over de invloed van food media op de Vlaamse voedselconsumptie

Route 2: Het opzetten van een platform dat de brug vormt tussen voedings- en media industrie

Route 3: Het opzetten van een onafhankelijk communicatieplatform over voeding dat de consument tot bij de bevoegde experten brengt.

Dit project heeft drie verschillende stakeholder doelgroepen met elk hun eigen motivatie om deel te nemen aan dit project:

De voedingsindustrie wordt geconfronteerd met communicatie-uitdagingen zoals het bijbenen in het nieuwe tijdperk van digitale marketing (sociale media, food influencers), en het weerleggen van de stroom van negatieve en ook vaak foute boodschappen over voeding die in de media verschijnen.

De voedingsmarketing en media industrie hebben het moeilijk om hun boodschap tot bij de consument te krijgen in deze tijden van overvloedige communicatie over voeding.

Gezondheidsorganisaties vragen naar meer inzicht in hoe ze voedingsrichtlijnen moeten communiceren aan de consument. In deze internet-geconnecteerde tijden worden consumenten meer direct geïnformeerd en worden de gezondheidsprofessionals die vroeger als tussenpersoon dienden om de boodschappen uit te leggen en te kaderen steeds vaker overgeslagen.

Partners

Universiteit Antwerpen, Faculty of Social Sciences, Dep. of Communication Studies​ (Prof. dr. Charlotte De Backer, Prof. dr. Karolien Poels, Prof. dr. Heidi Vandebosch, Prof. dr. Hilde Van den Bulck​)

KU Leuven, Faculty of Social Sciences, Institute for Media Studies​ (Prof. dr. Tim Smits​)

KU Leuven, Faculty of Medicine, Dep.Chronic Diseases, Metabolism and Ageing​ (Prof. dr. Christophe Matthys​)

KU Leuven, Department of History, FOST (Social and Cultural Food Studies)​ (Prof. dr. Nelleke Teughels​)

Universiteit Gent, Faculty of Economics and Business Administration, Dep. of Marketing​ (Prof. dr. Maggie Geuens, Prof. dr. Iris Vermeir​)

Universiteit Gent, Faculty of Social Sciences, Dep. of Communication Studies​ (Prof. dr. Liselot Hudders​)

Deelnemen

Interesse? InFlOOD is een cSBO-project. Deelnemen aan het project kan door lid te worden van de stakeholder-groep. Stuur een e-mail naar de projectmanager voor meer informatie over hoe je kan deelnemen (ellen.fierens@flandersfood.com).