Wie is Flanders' FOOD?

Over onsFlanders’ FOOD is een uniek, strategie-gedreven platform dat door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agrovoedingsindustrie. Flanders’ FOOD versterkt de innovatieslagkracht van de doelgroep door het verhogen van de wetenschappelijke en technologische kennis, hanteert hiervoor een geïntegreerde aanpak, en draagt op deze manier bij tot de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen.

 

Ons Flanders' FOOD filmpje illustreert op welke manier wij innovatie stimuleren in de agrovoedingsindustrie.

 

Als speerpuntcluster agrovoeding zal Flanders’ FOOD het kader waarop de afgelopen 10 jaar ingezet werd verder verruimen. Samenwerken zal bovendien (nog) belangrijker worden dan vroeger. De speerpuntcluster agrovoeding zal inzetten op samenwerking over de waardeketen heen, cross-border en cross-sectoraal.

Meer info over onze organisatie is ook steeds terug te vinden in de Flanders' FOOD presentatie.

Missie

Wij geloven in de toekomst van de Vlaamse voedingsindustrie en samen zorgen we ervoor dat ook de volgende generaties kunnen genieten van lekkere voeding, passend bij een gezonde levensstijl.

 

Met passie, kennis en kunde overtuigen wij bedrijven om grenzen te verleggen.

 

Speerpuntclusterstrategie

Economische drivers

Onderliggend aan onze strategie zien we 3 high level economische drivers:

 1. Internationale en lokale competitiviteit vergroten
 2. Maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid opnemen
 3. Implementeren van een geconnecteerd en geïntegreerd 'agrovoedingssysteem'

Strategische doelstellingen

Om een antwoord te bieden aan deze 3 economische drivers, hebben we 4 strategische doelstellingen gedefinieerd. Elk strategisch doel biedt een antwoord op bepaalde aspecten van de economische drivers.

copyright Flanders' FOOD Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Lead in knowledge

Kennis is de voornaamste ‘driver’ van innovatie. Knowhow over producten, materialen en processen stelt de voedingsindustrie in staat om te focussen op producten met een hoge toegevoegde waarde (unieke producten, producten van uitstekende kwaliteit die een hogere prijs verantwoorden, producten met nutritionele voordelen of producten die vervaardigd zijn met duurzame(re) processen en ingrediënten).

Het verkennen van ‘het onbekende’ via strategisch langetermijnonderzoek zal kennis genereren die alle andere objectieven zal kunnen ‘voeden’, en op die manier aanleiding geven tot de ontwikkeling van nieuwe producten, concepten en bedrijvigheid.

Wij focussen binnen dit segment op 3 programmalijnen:

 • Resilient & Sustainable Agrifood system
 • World Class Food Production
 • Personalised Food Products & Healthy Diets

Lead to knowledge

Innovatievolgers (veel KMO's) en innovators hebben verschillende visies en noden met betrekking tot verkennen van 'het onbekende', geïnspireerd worden door ontwikkelingen en informatie uit (strategisch) onderzoek, en in een cultuur van open innovatie actief deelnemen aan onderzoek.

Deze verschillende eisen vragen om hoofdzakelijk collectieve acties te ondernemen voor bedrijven met gelimiteerde R&D-capaciteit. Dit stemt overeen met de activiteiten die Flanders’ FOOD heeft georganiseerd in de afgelopen 10 jaar: studiedagen, workshops, opleidingen, collectieve onderzoeksprojecten en demonstraties van nieuwe technologieën. Flanders’ FOOD heeft een goede reputatie opgebouwd als ‘kennisverpreider’, in het bijzonder voor de KMO’s. Wij zullen ook in de toekomst blijven inspelen op deze activiteiten.

Activiteiten die binnen dit strategisch doel vallen:

 • Initiatie van collectieve onderzoeksprojecten (vertaal- en implementatiegeoriënteerde projecten)
 • De doelgroep kennis aanreiken via opleidingen en studiedagen rond innovatieve onderwerpen, publicaties en nieuwsbrieven
 • Het tot stand brengen van een (al dan niet virtueel) inspiratiecentrum: via nieuwsbrieven en activiteiten waar bedrijven nieuwe technologieën, concepten en opportuniteiten kunnen ontdekken
 • Informatie delen tot buiten de doelgroep via het 'train-the-trainer'-principe
 • Etc.

Accelerate effective & efficient innovation

Beschikbare kennis moet verder worden vertaald in concrete producten, processen, concepten en bedrijfsvoering. KMO’s hebben het dikwijls moeilijk met het vinden van geschikte partners, zoals technologieaanbieders of leveranciers, of het extrapoleren van kennis naar eigen producten en processen. Omwille van deze redenen zal deze strategische pijler tot doel hebben om bestaande bedrijven (in hoofdzaak KMO’s) en startups in verbinding te brengen met commerciële actoren actief in productontwikkeling, consultants en trainers, adviseurs op vlak van innovatieve arbeidsorganisatie, automatisatie en digitalisering.

Deze doelstelling zal ook focussen op het voorzien van extra innovatietools, zoals de beschikbaarheid van pilootinfrastructuur en zones waar kan geëxperimenteerd worden, of richtlijnen omtrent co-creatie en -ontwikkeling.

Create/cross value chains

De laatste doelstelling wil nieuwe horizonten verkennen op een coöperatief niveau en tot nieuwe businessopportuniteiten komen door een brug te vormen tussen complementaire sectoren (cross-sectorale en interdisciplinaire samenwerkingen) en verschillende linken te vormen binnenin het agrovoedingssysteem. Dit vereist enerzijds het tot stand brengen van een vertrouwensband tussen primaire producenten, voedingsindustrie en de retail, en anderzijds het samenbrengen van verschillende stakeholders binnen de industrie zodat zij aan gemeenschappelijke kennisdeling kunnen doen.

In eerste instantie zal gefocust worden op volgende cross-keten en cross-sectorale samenwerkingen:

 • Het verschaffen van betere voeding en gezondheidszorg via de samenwerking tussen de aanbieders van voedsel en de gezondheidssector
 • Het vinden van nieuwe en betere processingoplossingen door het verzamelen van knowhow van zowel technologie- en machineleveranciers als voedingsindustrie
 • De kennis combineren van de verpakkings- en machinesector, en de voedingsindustrie
 • Streven naar een veerkrachtig en duurzaam agro-voedingssysteem door partnerschappen te vormen tussen actoren uit de agro-voedingssector en verschillende non-food spelers uit de industrie 

Kernwaarden

Duurzame samenwerking met alle betrokkenen is gebaseerd op:

 • Betrouwbaar en integere partnerschap
 • Objectiviteit
 • Creativiteit en openheid

Stichtende leden

 

 

Doelgroep

 

Als innovatieplatform stimuleert Flanders’ FOOD innovatie in de voedingsproducerende bedrijven met vestiging in Vlaanderen en hun rechtstreekse toeleveranciers uit de voedselketen (grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, technologie aanbieders, logistiek/transport/distributie, etc.). Dit is de primaire doelgroep.

 

De secundaire doelgroep omvat:

 • Voeding producerende bedrijven in de ons omliggende landen/regio’s (Wallonië, NL, FR, UK, LUX en D) en hun rechtstreekse toeleveranciers (grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, technologie aanbieders, logistiek/transport/distributie)
 • Producenten en verdelers van voedingssupplementen
 • Rechtstreekse afnemers: retail
 • Producenten van dierenvoeders
 • Consument

Binnen Flanders’ FOOD is er een onderscheid tussen de primaire doelgroep die op een pro-actieve wijze zal benaderd worden en de secundaire doelgroep die ondersteunend is van aard en noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de (Vlaamse) voedingsindustrie en de voedselketen.

 

Om invulling te geven aan het open karakter, staat Flanders’ FOOD open voor alle binnen- en buitenlandse bedrijven die wensen deel te nemen, wat ook hun band met de sector moge zijn. Bedrijven met productie en/of O&O in Vlaanderen uit sectoren buiten de voedingsindustrie en zelfs buiten Vlaanderen kunnen dan ook aansluiten.