Projecten

FOODINOFRA

Open innovatie infrastructuur voor piloottesten in voeding

Een overzicht van de faciliteiten, inclusief technische gegevens en contactgegevens, is terug te vinden op www.foodpilot.be. 

De Food Pilot, die openstaat voor piloottesten voor alle bedrijven, wordt geïntegreerd in een breder concept van een open infrastructuur. Dit betekent dat ook de beschikbare pilootinfrastructuur in andere kennisinstellingen en voedingsbedrijven in kaart wordt gebracht met eventuele vermelding van kostprijs en toegankelijkheid voor andere bedrijven. Het beschikbaar stellen van pilootinfrastructuur door een bedrijf kan onmiddellijke economische voordelen bieden alsook waardevolle samenwerkingen op langere termijn. De bedoeling is om te komen tot het faciliteren van een gemeenschappelijke industriële open infrastructuur entiteit (clustervorming) rond voeding, waar, naast de piloottesten op semi-industriële schaal, ook collectieve innovatieconcepten een plaats kunnen vinden.

Het netwerk van innovatie infrastructuur wordt uitgebouwd via bedrijfsbezoeken en deelname aan beurzen en seminaries. Product- en procesinnovatie wordt eveneens gesteund door het organiseren van opleidingen en workshops omtrent vernieuwende technologieën en concepten in de voedselverwerking. De inventaris met open piloot- en labo-apparatuur kan geraadpleegd worden op www.foodpilot.be, waar alle toestellen van Food Pilot en nu ook die van andere instellingen en bedrijven terug te vinden zijn, via de knop ‘Toestellen bij andere dienstverleners’. 

 

Deelnemen

Participatie in dit netwerk kan aangevraagd worden via Mevr. Karen Verstraete (karen.verstraete@ilvo.vlaanderen.be).