Projecten

GlycoProFit

Kost-efficiënte synthese van gezondheidsbevorderende glycobiosen

Waarom dit project?

Vet mag weer, maar momenteel wordt vooral suiker met de vinger gewezen als een grote boosdoener in de obesitas en diabetes problematieken. Daarom is er ook erg veel interesse in de vervanging van sucrose door alternatieven die beter zijn voor de gezondheid. De laatste jaren is daarbij heel wat onderzoek verricht naar een aantal natuurlijk voorkomende suikers zoals tagatose, psicose (allulose) en kojibiose. Deze drie ‘nieuwe suikers’ verteren anders dan gewone sucrose, waardoor ze ook lager zijn in calorieën. Ze komen van nature voor in een aantal voedingsproducten, zoals fruit, honing, thermisch behandelde en/of gefermenteerde (zuivel)producten zoals bier, (rijst)wijn en yoghurt. Doordat ze slechts in (zeer) lage hoeveelheden aanwezig zijn in deze producten is de extractie ervan uit deze bronnen economisch niet rendabel en waren de commerciële toepassingen beperkt.

De eerste twee zijn beide hexosesuikers en epimeren van fructose. Hun calorische waarde ligt een stuk lager dan die van sucrose, respectievelijk rond de 1,5 kcal/g en een haast verwaarloosbare ~0,4 kcal/g. Tagatose is reeds goedgekeurd als novel food ingrediënt in de Europese Unie. Psicose heeft die toelating (voorlopig nog) niet maar wordt in de Verenigde Staten reeds toegepast als suikervervanger. Door de ontwikkeling van nieuwe biotechnologische productieprocessen heeft ervoor gezorgt dat tagatose en psicose konden worden gemaakt uit natuurlijk veel voorkomende en goedkope substraten en op die manier beschikbaar warden voor onderzoek en later de weg vonden naar voedingstoepassingen.

Ook voor kojibiose – een natuurlijk disacharide dat zijn naam dankt aan ‘Koji’, de triviale naam van de schimmel Aspergillus oryzae die gebruikt wordt voor productie van saké en Japanse smaakmakers – is het recent ontwikkelde biotechnologisch productieproces een uiterst belangrijke mijlpaal richting verder onderzoek en uiteindelijke toepassingen in de voedingsindustrie. Het UGent productieproces liet immers voor de eerste keer productie op kg-schaal toe. Hierdoor kunnen hun collega’s, de voedingsexperten, de eigenschappen van kojibiose volledig in kaart brengen. Weer een stapje dichter bij nieuwe natuurlijk alternatieve zoetstoffen!

welke resultaten verwachten we?

Het kojibiose-proces is tevens het startpunt van het GlycoProFit onderzoeksproject dat zal leiden tot een verdere ontrafeling van onze kennis over zoete smaak alsook gezonde suikeralternatieven kan aanwijzen. In april 2017 ging het GlycoProFit project van start. In dit project wordt ingezet de ontwikkeling van een nieuwe generatie suikervervangers, zoals kojibiose, trehalose en analogen. De ontwikkeling van nieuwe productiemethodes loopt hand in hand met een diepgaande analyse van de voedingseigenschappen van deze alternatieve suikers. Op deze manier hopen de UGent onderzoekers al de ‘functionele’ eigenschappen van de suikers in kaart te brengen en zoeken ze naar de nutritionele voordelen ten opzichte van sucrose of tafelsuiker. Daarnaast worden zij ook ondersteund door een industriële begeleidingscommissie die er mee voor zorgt dat dit onderzoek sneller zijn weg zal vinden naar toepassingen in de voedingsindustrie.

Meer weten?

Heb jij interesse in alternatieve zoetstoffen? Zie je potentieel voor jouw bedrijf? Of wil je gewoon meer weten over de mogelijkheden van kojibiose en andere nieuwe suikervervangers? Neem dan contact op met de uitvoerder van het GlycoProFit-project of met Flanders’ FOOD.

Deelnemen

Geïnteresseerde bedrijven kunnen nog steeds instappen in de industriële begeleidingscommissie van het GlycoProFit project en zo als eerste op de hoogte worden gesteld van de laatste ontwikkelingen van het onderzoeksproject of eventueel zelfs helpen aan het onderzoek.

Koen Beerens – koen.beerens@ugent.be (Projectmanager)