Projecten

Living lab agrifood 4.0

de implementatie van gekende, maar nog niet ten volle benutte (slimme) technologie faciliteren en versnellen

VAN FOOD PILOT TOT PROEFTUIN AGROVOEDING 4.0

 De agrovoedingsindustrie in Vlaanderen zet momenteel zijn eerste stappen in de richting van industrie 4.0 en de agrovoedingsfabriek van de toekomst. Grote en R&D intensieve bedrijven, met een breed internationaal netwerk en sterke banden met onderzoeksinstellingen zijn zich ten volle bewust van de nieuwste technologische evoluties op vlak van automatisering, digitalisering, proces- en productoptimalisatie. Via een uitbreiding van de Food Pilot tot living lab (proeftuin) agrovoeding 4.0 wil Flanders’ FOOD de implementatie van gekende, maar nog niet ten volle benutte (slimme) technologie versnellen. En dit zowel op technologisch/hardware vlak als op datamanagement/software vlak. Bijkomend heeft het living lab ook als doel om innovatieve ontwikkelingen uit andere sectoren te demonstreren aan de agrovoedingsbedrijven om zo de transformatie naar een agrovoedingsindustrie 4.0 te realiseren.

SAMENWERKING IS CRUCIAAL!

Het doel van het living lab is de transitie van industrie 3.0 naar 4.0 te versnellen en in te zetten op een grootschalige, brede implementatie. Om dit te realiseren zullen de speerpuntcluster Flanders’ FOOD, de Food Pilot, ILVO Agrotechniek en het innovatief bedrijvennetwerk Smart Digital Farming samen actief inzetten op deze digitale transitie.

Gezien de complexiteit van de uitdagingen is cluster en sector overschrijdende samenwerking een must. Dit wordt nog maar eens duidelijk via de tweeledige doelgroep die met de proeftuin agrovoeding 4.0 beoogd wordt: enerzijds de agrovoedingssector, die voor meer dan de helft uit KMO’s bestaat, en anderzijds de technologieleveranciers, machinebouwers en integratoren die de technologie aan de agrovoedingsbedrijven zullen verschaffen.

Een living lab vormt de ideale omgeving voor bedrijven om geïnspireerd en geholpen te worden door testen en demonstraties binnen een gespecialiseerde infrastructuur. In de Food Pilot worden technologische oplossingen in verschillende stadia van ontwikkeling ingepast en gedemonstreerd. Door gebruik van deze technologische oplossingen op de pilootinstallaties kunnen de mogelijkheden ervan aangetoond en verder geoptimaliseerd worden.

Connectiviteit doorheen de hele keten (en zelfs ketenoverschrijdend) is een must om te kunnen spreken van een transitie naar industrie 4.0. Om een succesvolle implementatie van industrie 4.0, gesteund op big data, connectiviteit (IoT) en slimme algoritmen te kunnen realiseren, moet dan ook de ganse agro-voedingswaardeketen betrokken worden. Daarom beperkt de proeftuin zich dus niet tot de Food Pilot alleen maar gaat tot aan het veld volgens het principe ‘van veld tot vork’. Op die manier wil deze Agro-Food Pilot een proeftuin zijn waar enerzijds landbouw en voeding elkaar ontmoeten en waar anderzijds innovatieve maar ook bestaande technologieën ter beschikking staan van bedrijven. Ze wil tevens een plek zijn waar technologieontwikkelaars nieuwe technologie kunnen demonstreren, valideren op concrete cases en optimaliseren.

In een proeftuinnetwerk worden verschillende applicatie- en demonstratiecentra uit verschillende sectoren geconnecteerd om sectoroverschrijdende verbeteringen te realiseren en om nog meer testfaciliteiten aan te bieden aan de bedrijven. Zo vormt de Food Pilot al een proeftuin voor de agrovoeding, waar bedrijven nu al terecht kunnen voor het uittesten van nieuwe concepten, maar ook de applicatiecentra van collectieve centra en pilootinstallaties van bedrijven kunnen hier deel van uitmaken. In een proeftuin kunnen bestaande en opkomende technologische ontwikkelingen gedemonstreerd, getest en gevalideerd worden om zo te komen tot een versnelde implementatie. Onder het motto ‘Seeing is believing’ vormt een proeftuin een ideale omgeving om kennis te maken met nieuwe technologieën en dit voor KMO’s.

Gedetailleerde info