Projecten

REDPROTEX

Natuurlijke aanrijking van poly-onverzadigde vetzuren in de melk door exploitatie van PPO-activiteit

WAAROM DIT PROJECT?

Melkvet bestaat voor 60% uit verzadigde vetzuren (SAFA’s) terwijl poly-onverzadigde vetzuren (PUFA’s) slechts 0.8 tot 2.5% van de melkvetzuren vertegenwoordigen. Hierdoor zijn zuivelproducten de belangrijkste aanbrengers in het dieet van SAFA. Lipolyse- en hydrogenatieprocessen zijn de belangrijkste oorzaak van het lage gehalte PUFA’s in melk. Bovendien worden PUFA’s uit voeder tijdens het pensmetabolisme gedeeltelijk tot transvetzuren (TRANS) omgezet die eveneens in melk worden gesecreteerd.

Nochtans is er potentieel om het gehalte aan PUFA’s in melk te verhogen door PUFA-rijke oliën zoals lijnzaad, lijnolie, visolie, microalgen,… aan veevoeders toe te voegen, mits de PUFA’s de dunne darm kunnen bereiken alvorens ze worden afgebroken. Een bescherming tegen microbiële hydrogenatie in de pens is noodzakelijk hiervoor.

Momenteel kunnen oliën beschermd worden tegen degradatie door pensbacteriën via een formaldehydebehandeling, die niet is toegelaten. Een beloftevol alternatief voor formaldehydebehandeling is gebruik maken van polyfenol oxidase (PPO) activiteit, dat van nature voorkomt in vele planten, waaronder rode klaver en appels (in concreto appelpomace).

ONDERZOEK EN RESULTATEN

In eerste instantie werd nader bestudeerd in hoeverre polyonverzadigde oliën (lijnzaadolie en micro-algenolie) beschermd konden worden tegen oxidatie tijdens opslag en hydrogenatie in de pens via encapsulatie door polyfenoloxidase (PPO) van rode klaver. In zeer gecontroleerde omstandigheden werd een duidelijke bescherming van PUFA gerealiseerd. De vooropgestelde bescherming tegen biohydrogentatie van minimum 50% ten opzichte van de controle in een in vitro penssysteem werd gehaald waardoor het ‘proof of principle’ werd gerealiseerd.

In tweede instantie werd gekeken of appelpomace, een bijproduct van de fruitsappenindustrie dat ook een bron is van PPO, een mogelijk (economisch interessanter) alternatief kan vormen voor rode klaver.

VERVOLGONDERZOEK EN -ACTIES

Hoewel het enkel de bedoeling was om aan te tonen dat externe oliën kunnen beschermd worden met behulp van polyphenol oxidase uit rode klaver en difenolen, bleek de bescherming zo hoog (tot 80%) dat dit op zich een waardevolle technologie zou kunnen zijn. Het is echter noodzakelijk om uit te zoeken waar de difenolen en de PPO vandaan kunnen komen om tot een economisch rendabele technologie te komen. Dit houdt in dat technologieën moeten worden ontwikkeld om met andere difenolen dan 4-methyl catechol ook een hoge bescherming te bekomen. Tevens is het noodzakelijk om niet enkel in vitro maar ook in vivo aan te tonen dat er een hoge bescherming kan bekomen worden.

PROJECTUITVOERDER

UGent, Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten – Prof. Veerle Fievez

Deelnemen

Het project is afgelopen sinds 31/12/2011, maar het rapport met de resultaten kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door één van de innovatie managers. De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.