Projecten

Trends

Trends: wetenschappelijke onderbouwing

Wetenschappelijke onderbouwing van trends en vertaling van trends in nieuwe producten en/of processen

Het project had als doel trends wetenschappelijk te benaderen en voldoende aandacht te geven aan de valorisatie ervan in de bedrijven.

Het project heeft twee luiken:

  • Samenvatting van toptrends (zowel maatschappelijke trends als voedingsgerelateerde trends) met duidelijke onderbouwing via wetenschappelijke studie
  • Vertaling van deze toptrends in product/proceskenmerken via brainstormsessies

Deelnemen

Dit project is afgelopen. Voor meer informatie betreffende het project of de resultaten neemt u best contact op met de projectbeheerder (Charlotte Boone).