Projecten

ALLMOD

Risico-evaluatie van allergenen in functie van proces-, product- en installatie-eigenschappen tijdens verdringing en na reiniging

Probleemstelling en onderzoeksaanpak

De beheersing van verdoken allergenen, die onbedoeld en veelal accidenteel aanwezig kunnen zijn in levensmiddelen vormen voor de voedingsindustrie een belangrijke uitdaging. De overdracht van kleine hoeveelheden allergeen eiwit betekent immers reeds een reëel risico voor de allergische consument. In gesloten en open productieprocessen kunnen productresten en dus allergenen overblijven, die de volgende productiebatch(en) kunnen contamineren. Deze kruiscontaminatie kan ontstaan indien verdringing van producten wordt toegepast of indien een tussentijdse reiniging niet efficient is verlopen.

De impact van procesinstallaties, productiecondities en producteigenschappen op de allergenencontaminatie en de optimalisatie van reinigingstechnieken als interventiestrategie is nog weinig wetenschappelijk onderzocht en vormt de kern van dit project. De verschillende groepen van parameters (product, proces en ontwerp van installatie) zullen geëvalueerd/gekwantificeerd worden naar graad van belangrijkheid inzake de impact op de allergenenoverdracht via de pilootinstallaties (gesloten processen voor vloeibare levensmiddelen en open processen voor vaste levensmiddelen) aanwezig in de HoGent. Hieruit zal de overdracht van allergenen in productieprocessen gemodelleerd worden en kan deze voorspeld worden in functie van de product-, proces- en installatieparameters. Op basis van deze gegevens zal een risico-evaluatie worden gemaakt om tot een rangschikking te komen van relevante parameters die een invloed hebben op de kruiscontaminatie van allergenen. Op die manier kunnen door de voedingsindustrie prioriteiten gesteld worden in het kader van hun allergenenmanagement.

In dit project wordt de focus gemaakt voor vloeibare en vaste levensmiddelen, poedervormige levensmiddelen worden uitgesloten.

Het onderzoek situeert zich rond volgende ‘werkpakketten:’

 • Identificatie van geselecteerde allergenen en hun detectietechnieken
 • Invloed van ontwerp van procesinstallatie, proceseigenschappen, producteigenschappen op allergenenoverdracht via verdringing
 • Vastleggen van variërende parameters inzake ontwerp van procesinstallaties, proceseigenschappen en producteigenschappen
  • Invloed van producteigenschappen op de versleping
  • Invloed van de procesparameters op de versleping
  • Invloed van de installatieparameters op de versleping
  • Invloed van materialen op de versleping
 • Onderzoek van reinigingstechnieken als mogelijke interventie op allergenenversleping
 • Risk ranking en modellering van product/proces/ontwerp productieproces op allergenencontaminatie
 • Validatie en valorisatie van model en risk ranking op geselecteerde case studies

Doelgroep Sectoren

Sectoronafhankelijk - In dit project wordt de focus gemaakt voor vloeibare en vaste levensmiddelen, poedervormige levensmiddelen worden uitgesloten

Projectuitvoerders

 • Vakgroep voedselveiligheid en voedselkwaliteit – Laboratorium voor levensmiddelechmeie en humane voeding (UGent) – Bruno De Meulenaer/ Liesbeth Jacxsens
 • Vakgroep Levensmiddelenwetenschappen en –technologie (HoGent) – Mia Eeckhout/Kathy Messen
 • Contactpersoon: Dr. Liesbeth Jacxsens (tel 09 264 60 85; Liesbeth.Jacxsens@UGent.be)

Deelnemen

Het project is afgelopen sinds 14/02/2013, maar het rapport met de resultaten kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de verantwoordelijke projectmanager (Marie Demarcke). De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.