Projecten

NOWaste

Vezels en actieve stoffen van groenten- en fruitnevenstromen voor voedings- en voedertoepassingen met volledige uitwerking van pectineproductie
Opportuniteit en probleemstelling

Vandaag produceert de voedingsindustrie grote hoeveelheden nevenstromen die ze vaak tegen betaling moeten laten afvoeren waarna ze hoogstens als veevoeder of als grondstof voor energieproductie via vergisting kunnen worden gebruikt. Een optimalisatie van de landbouwketen door een verlaging van deze tonnages ‘afval’ of de verkoop van deze nevenstromen als grondstof voor verdere verwerking verhoogt de rendabiliteit en competitiviteit van de voedingssector. 

Het potentiëel van groenten- en fruitnevenstromen is echter niet voldoende gekend. Een betere kennis over de samenstelling maakt het mogelijk de nevenstromen te waarderen en het potentieel te erkennen. Dit project is dan ook in eerste instantie gericht op de karakterisatie van belangrijke groenten- en fruitnevenstromen op vlak van vezels, vitaminen, anti-oxidanten en mineralen. De kennis van de samenstelling is gecombineerd met een literatuurstudie naar gezondheidsbevorderende eigenschappen en de resultaten van een bio-assay welke de effecten van consumptie van deze nevenstromen op de performantie van landbouwhuisdieren meet. Deze studie legt aldus de basis voor het uitbreiden van het productengamma door verwerking van nevenstromen met bijgevolg spreiding van het risico.

In NOWaste (New Opportunities for Waste) ligt de nadruk op de pectinefractie uit groentennevenstromen. Met oog op implementatie is de technologische ontwikkeling ondersteund door een economische analyse.

Inhoud onderzoek
 1. Kennis over de samenstelling van rest- en nevenstromen van de betrokken groenten- en fruitverwerkende bedrijven.
 2. Literatuuroverzicht naar gezondheidsbevorderende eigenschappen --> potentieel van deze stromen voor verdere valorisatie in voeding, voeder en zelfs cosmetica/farmacie. 
 3. Selectie van enkele nevenstromen voor een mild extractieproces voor de productie van pectine. 
 4. Chemische en microbiële veiligheid en houdbaarheid van de nevenstromen en de fracties
 5. Reologische eigenschappen ( vb. geleringseiegenschappen) van de eindproducten onder standaard condities 
 6. Economische analyse voor de vermarkting van pectine
Doelgroepbedrijven
 • Land- en tuinbouwsector
 • Producenten van groenten en fruit rest- en nevenstromen
 • Producenten van grondstoffen/ingrediënten voor voeding
 • Producenten van grondstoffen/ingrediënten voor voeder
 • Technologie leveranciers
 
 Uitvoerders
 • VITO, unit Milieuanalyse en –techniek (MANT) en de unit Scheidings- en –conversietechnologie (SCT) 
 • ILVO, eenheid Technologie en Voeding (T&V) 

Deelnemen

Het project is afgelopen sinds 20/11/2014, maar het rapport met de resultaten kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de verantwoordelijke projectmanager (Marie Demarcke). De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.