Projecten

OPTIMEAT

Snellere, betere en efficiëntere productontwikkeling en voorspelling van de consumentenappreciatie voor een breed gamma vleesproducten

Opportuniteit en probleemstelling

Productontwikkeling in charcuterieproducten gebeurt bij een groot aantal bedrijven momenteel meestal via tijdrovende en kosten opslorpende trial en error procedures en, indien het budget het toelaat, uitgebreide consumententesten. KMO’s hebben hier veelal geen of slechts een klein budget voor ter beschikking en dat belemmert eveneens de zoektocht en ontwikkeling van innovatieve producten, die beter afgestemd zijn op eisen van de markt. Bovendien is de consument subjectief in de beoordeling van (nieuwe) producten. Vooraleer een nieuw product op de markt te brengen is het beter over een objectieve beoordelingsmethodiek te beschikken, die een voldoende en aantoonbare graad van acceptatie biedt, want dit is belangrijk om de klanten van de vleesverwerkende bedrijven te overtuigen het nieuwe product een kans te geven en het op te nemen in het verkoop gamma.

Inhoud onderzoeksproject

In het project worden wiskundige modellen opgesteld die het mogelijk maken de consumentenappreciatie van 7 types charcuterieproducten voor een aantal geselecteerde parameters objectief te voorspellen op basis van een aantal snelle fysico-chemische analyses.

De algemene aanpak van het project is weergegeven in onderstaand schema:

Voor elk charcuterieproduct wordt data verzameld uit 3 types metingen (testen), die vervolgens aan elkaar gelinkt worden via een wiskundig model:

  1. Analytische testen – In kaart brengen parameters textuur en samenstelling
  2. Smaaktesten – In kaart brengen sensorische eigenschappen en relatie leggen met analytische parameters
  3. Consumentenbevraging – In kaart brengen voorkeuren Belgische consumenten en relatie leggen met sensorische eigenschappen

Deze modellen zullen dan worden omgezet in een tool (onder de vorm van een computerapplicatie) die het voor bedrijven mogelijk maakt om sneller in te spelen op nieuwe trends of specifieke vragen van klanten of consumenten en om innovatieve technologische ontwikkelingen door te voeren op het vlak van smaak, doordat zij de impact op de consumentenappreciatie beter kunnen inschatten. De modellen zullen ook gevaloriseerd worden als objectief beoordelingssysteem voor een kwaliteitslabel. Dit moet de vleeswarenindustrie in staat stellen om een aantal voordelen te ontwikkelen zoals het bieden van garantie naar kwaliteit en gezondheid, opbouwen van een beter imago, groei in het marktaandeel en versteviging van de concurrentiepositie.

Doelgroep

De belangrijkste doelgroep van bedrijven zijn de vleesverwerkende bedrijven, maar ook de leveranciers van grondstoffen hebben belang bij dit project, want 1/3 van alle in België gekweekte en geslachte varkens worden verwerkt door de lokale charcuterienijverheid. De toeleveranciers van kruiden en hulpstoffen behoren eveneens tot de doelgroep van dit VIS traject. Zij kunnen de aangereikte tools gebruiken om hun klanten advies te geven bij productontwikkeling. Het belang van de betrokkenheid van de retail bij dit project mag zeker niet over het hoofd gezien worden. Zij zullen een belangrijke rol spelen in het welslagen van de valorisatie van de ontwikkelde tools, door het kwaliteitslabel tot bij de consumenten te brengen. Daarnaast kan ook een rol weggelegd zijn voor de toeleveranciers van technologieaanbieders (b.v. snelle analyse methodes).

Projectpartners

Aanvrager: Fenavian

Uitvoerders: Flanders' FOOD (coördinatie en valorisatie) en ILVO (onderzoek)

Deelnemen

Het project is gestart op 1 juni 2014 en loopt tot 31 mei 2018 (projectduur 4 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling). De kost voor deelname komt neer op 3000 euro per jaar voor een KMO (12.000 voor de 4 jaar), en 6000 euro per jaar voor een groot bedrijf (24.000 voor de 4 jaar). Intekenen kan via een mailtje naar Anneleen Vandewynckel (Fenavian; av@fenavian.be) of Charlotte Boone (Flanders' FOOD; charlotte.boone@flandersfood.com).