Projecten

SALMONELLA II

Innovatieve voederadditieven voor reductie van Salmonella contaminatie van varkensvlees

Het onderzoek

Salmonella Typhimurium wordt geassocieerd met de consumptie van varkensvlees. Deze toestand kan naast ernstige gevolgen voor de volksgezondheid, ook economische gevolgen hebben daar België een belangrijk exportland is van varkensvlees. Volgens de EU reglementering is bij handelsverkeer van fok- en vleesvarkens een certificatie van de Salmonella status noodzakelijk. Dit kan als gevolg hebben dat bepaalde importeurs van varkens of varkensvlees een negatieve Salmonella status vereisen.

Om het aantal salmonellosegevallen te reduceren zijn maatregelen noodzakelijk om de besmetting ter hoogte van de primaire productie te verlagen. Een opportuniteit hierbij is om de uitscheiding en aldus de verdere verspreiding van Salmonella bij de vleesvarkens tegen te gaan via innovatieve veevoederadditieven. Aldus kan de aanvoer van met Salmonella gecontamineerde varkens naar het slachthuis gereduceerd en het risico op karkascontaminatie verkleind worden. 

In dit project zullen voederadditieven op basis van organische zuren en essentiële oliën, waarvan in een voorgaand project is gebleken dat ze de Salmonella contaminatie bij vleesvarkens kunnen reduceren of aangeleverd door nieuwe partners, verder geoptimaliseerd (samenstelling, dosis) worden. Deze additieven zullen geëvalueerd worden op hun potentieel tot reductie van Salmonella uitscheiding bij varkens onder gecontroleerde (challenge proeven) en onder praktijkomstandigheden (praktijkproeven). De praktijkproeven zijn essentieel om het potentieel van de additieven in het veld te valideren en het effect naar reductie van de contaminatie van het varkensvlees in het slachthuis te kunnen inschatten.

Het onderzoek situeert zich rond volgende ‘werkpakketten'

  • Challenge proeven
  • Praktijkproeven
    • Varkensbedrijf
    • Slachthuis

Sectoren

Veevoederadditieven

Projectuitvoerders

  • Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten  (UGent) – Stefaan De Smet
  • Eenheid Technologie en Voeding (ILVO) – Marc Heyndrickx
  • Vakgroep Dierlijke Productie (Hogeschool Gent) –Joris Michiels 

Contactpersoon: Prof. Stefaan De Smet

tel 092649003 stefaan.desmet@ugent.be

Deelnemen

Het project is afgelopen sinds 31/05/2012, maar het rapport met de resultaten kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de verantwoordelijke projectmanager (Steven Van Campenhout). De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.