Projecten

Food Heroes

To optimise (re)use of material and natural resources in North-West Europe

In het project Food Heroes gaan agro- en voedingsbedrijven samen met designers, consumenten, ketenpartners, marketeers, technologieaanbieders, onderzoekers en andere stakeholders op zoek naar innovatieve oplossingen om voedselverliezen in de eerste schakels van de keten tegen te gaan. Door middel van co-creatie zullen 15 innovatieve oplossingen worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd in de drie sub-sectoren groenten & fruit, vlees en vis. In Vlaanderen ligt de focus vooral op de reductie van verliezen bij groenten en fruit.

Food Heroes is een grensoverschrijdend project van Interreg North-West Europe en biedt bedrijven ondersteuning op vlak van partner matching en expertise via co-creatieve workshops. De beste ideeën zullen worden bekroond met de Food Heroes Award.

Het project loopt van 15/9/2016 tot 31/12/2019.

 

DOELSTELLING

Volgens de FAO wordt jaarlijks wereldwijd 1/3 van al het geproduceerde voedsel voor humane consumptie verspild. Het project Food Heroes richt zich op de eerste schakels van de keten, verantwoordelijk voor 60% van de verspilling in EU.

 Het finale doel is om middels 15 innovatieve oplossingen een hogere valorisatie te bereiken van:

 • 468 ton vis-reststromen;
 • 4.100 ton minder fruit - en groentenreststromen;
 • 15.000 haantjes en 3.250 geitenbokken (en 0,5mln /dag minder gedode mannelijke kuikens)

En dat over heel Noord-West Europa

Begeleiding van bedrijven

 • Begeleiding door de projectpartners in het co-creatieproces tot near-to-market
 • Kleinschalige bedrijfsprojecten, minstens 2 partners uit de verschillende regio’s/landen

 

PARTNERSCHAP

Nederland: ZLTO, Provincie Noord-Brabant, Dutch Design Foundation Foundation, In Ovo B.V.

Vlaanderen: Innovatiesteunpunt (ISP), Flanders District of Creativity vzw, Flanders’ FOOD (= subpartner van ISP)

Frankrijk: Association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique, Technopole Quimper-Cornouaille, Laval Mayenne Technopole

Duitsland: SPESSART regional e.V.

Ierland: Bord Iascaigh Mhara, Clean Technology Centre

V.K.: University of Lincoln

 

ACTIVITEITEN

 • 3 Co-creative brainstorm sessies (Maart 2017 – juli 2018 in Vlaanderen)
 • Food Heroes @ World Design Event (21 – 30 oktober 2017, in Eindhoven, NL)
  & Internationale Food Heroes conferentie (26 oktober 2017, in Eindhoven, NL)
 • Kleinschalige grensoverschrijdende bedrijfsprojecten = Begeleiding door de projectpartners in het co-creatieproces tot near-to-market (begin 2018 – eind 2019
 • Food Heroes Awards voor most-promising bedrijfsproject (Aanmelding & nominatie: begin 2018 – uitreiking eind 2018)
 • Demonstration workshops van best-practices en nieuwe oplossingen om voedselverlies tegen te gaan (begin 2018 – eind 2019)
 • Food Heroes Design Event incl. uitreiking Food Heroes Award (eind 2018, Bretagne, FR)
 • Final Food Heroes Conferentie (September 2019)

 Projectwebsite: www.nweurope.eu/foodheroes

Deelnemen

Indien u wenst deel te nemen aan dit project, neem dan contact op met de projectcoördinator.